ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: QS RANKING 2017 - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Εκτύπωση

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ


QS RANKING 2017:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το σύστημα QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject). Το 2017 εξετάστηκαν 4.438 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, εκ των οποίων αξιολογήθηκαν τα 3.098 και τελικώς κατετάγησαν τα 1.117 ΑΕΙ. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, research citations per paper and H-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα αποτελέσματα βασίζονται  σε απαντήσεις 74.651 ακαδημαϊκών και 40.643 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ' όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Το σημαντικό από τη φετινή κατάταξη, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, είναι ότι οκτώ (8) θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζονται πλέον μεταξύ των επικρατέστερων στην παγκόσμια ελίτ (αξιολογήθηκαν πάνω από 18.900 Προγράμματα Σπουδών).

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη θεματική ενότητα Engineering & Technology, η οποία καταλαμβάνει τη θέση 303 παγκοσμίως, τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν (ranked) έχουν ως εξής: το πεδίο των Πολιτικών Μηχανικών (Engineering – Civil & Structural) κατατάσσεται στις θέσεις 101-150, παραμένοντας μεταξύ των αντίστοιχων καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πεδίο των Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) βρίσκεται στις θέσεις 151-200, το πεδίο των Χημικών Μηχανικών (Engineering – Chemical) στις θέσεις 201-250, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Engineering – Electrical & Electronic) στις θέσεις 301-350 και των Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Computer Science & Information Systems) στις θέσεις 401-450.

Στην ευρύτερη ενότητα Life Sciences & Medicine, η οποία βρίσκεται στις θέσεις 451-500 παγκοσμίως, τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής: το πεδίο της Φαρμακευτικής – Φαρμακολογίας (Pharmacy-Pharmacology) στις θέσεις 251-300, το οποίο και για πρώτη φορά εμφανίζεται στην παγκόσμια κατάταξη, και της Ιατρικής (Medicine), στις θέσεις 351-400.

Στην ευρύτερη ενότητα Natural Sciences το θεματικό πεδίο της Χημείας (Chemistry) βρίσκεται στις θέσεις στις θέσεις 401-450.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή χρονιά αξιολογήθηκαν παγκοσμίως από το συγκεκριμένο σύστημα περί τις 3.360 Προγράμματα Σπουδών περισσότερα από πέρυσι, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό και διαφοροποιεί τις τελικές κατατάξεις των θεματικών πεδίων. Παρόλα αυτά, το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει να διατηρεί τη δυναμική του σε παγκόσμιο επίπεδο (και μάλιστα, τη φετινή χρονιά προσετέθη ένα ακόμα θεματικό πεδίο σε αξιόλογη θέση), ενώ κάποια πεδία του Ιδρύματός μας, αν και δεν εμφανίζονται ακόμα στους πίνακες της παγκόσμιας κατάταξης, βρίσκονται κοντά στις πρώτες εκατοντάδες.

QS World University Rankings by Subject – 2017

Θεματικές περιοχές Πανεπιστημίου Πατρών

Θεματικές περιοχές

Συνολική βαθμολογία

Κατάταξη 2017

Subject:  Engineering & Technology

64,6

303

Πολιτικών Μηχανικών (Engineering – Civil & Structural)

66,9

101-150

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing)

62,9

151-200

Χημικών Μηχανικών (Engineering – Chemical)

58,9

201-250

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τ/Υ (Engineering – Electrical & Electronic)

56,7

301-350

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Computer Science & Information Systems)

52,3

401-450

Subject:   Life Sciences & Medicine

52,5

451-500

Φαρμακευτική – Φαρμακολογία (Pharmacy-Pharmacology)

58,9

251-300

Ιατρικής (Medicine)

54,9

351-400

Subject:    Natural Sciences

Χημείας (Chemistry)

54,6

401-450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών εμφανίζεται σε αυτό το διεθνές σύστημα αξιολογούμενο σε 28 θεματικά πεδία, που καλύπτουν πλήρως και τα 24 Τμήματά του. Το γεγονός αυτό, που ήλθε ως αποτέλεσμα συντονισμένης και πολυεπίπεδης συνεργασίας της Πρυτανείας με τις Ακαδημαϊκές Μονάδες, τη ΜΟΔΙΠ και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, όχι μόνο μας παρέχει μια πολύτιμη καταγραφή και αυτογνωσία, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα στοχευμένων δράσεων για την περαιτέρω βελτίωση της θέσης τόσο των θεματικών περιοχών όσο και της συνολικής κατάταξης του Ιδρύματός μας.

Πάτρα, 8 Μαρτίου 2017

Από την Πρυτανεία __MCE_ITEM__¾ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

QS RANKING 2017