Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PDF Εκτύπωση

Χαιρετισμός Προέδρου

Από την ίδρυσή του (1977), το Τμήμα Φαρμακευτικής εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αντικείμενα του Τμήματος Φαρμακευτικής αποτελούν:

 • Η υψηλής στάθμης εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς μεταλλασσόμενες ανάγκες της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αλλά και στις αλλαγές του φαρμακευτικού επαγγέλματος 
 • Η καινοτόμος και ανταγωνιστική έρευνα σε ποικίλους τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης 
 • Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στις σύγχρονες κατευθύνσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Δείτε αναλυτικά για το ιστορικό, την οργάνωση και τις υπηρεσίες του τμήματος