Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Απόφοιτοι PDF Εκτύπωση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Τμήματος και του Ιδρύματος και μία ομάδα πρεσβευτών του στην κοινωνία της Ελλάδος, καθώς και στην ελληνική και διεθνή επιστημονική σκηνή. 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έχει από το 2007 αποφασίσει την ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτι που ωστόσο υλοποιήθηκε το 2015 με την κατασκευή και λειτουργία του ιστοχώρου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών http://alumni.upatras.gr
Σας προτρέπουμε να εγγραφείτε και να την επισκέπτεστε συχνά για την καλύτερη ενημέρωσή σας ως απόφοιτοι του Ιδρύματος.

Παράλληλα, για πιο άμεση ενημέρωση για τα τεκταινόμενα του Τμήματος, εγγραφείτε στο https://www.facebook.com/groups/565658040540100/