Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Ιστορικό PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 με το Προεδρικό Διάταγμα 835/1977 ΦΕΚ Α΄ 271. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Tμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ενώ από το έτος 1983, μαζί με το Tμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 127/83). Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής είναι 5ετής (από το 1993-94, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/93). Tο Tμήμα υποδέχεται κάθε έτος 150 προπυχιακούς και 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα Εργαστήρια του Τμήματος Φαρμακευτικής κατά σειρά ιδρύσεως, είναι:

 • Φαρμακευτικής Χημείας (1979)
 • Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (1981)
 • Ενοργάνου Φαρμακευτικής Αναλύσεως (1987)
 • Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων (1988)
 • Μοριακής Φαρμακολογίας (1989)
 • Ραδιοφαρμάκων (1989)
 • Φαρμακοκινητικής (1989)
 • Φυσικοφαρμακευτικής (1991)
 • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (2003)

Η ίδρυση και οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των ανωτέρω αναφερομένων εργαστηρίων εγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα προεδρικά διάταγματα (ΦΕΚ 38/22-02-95 τ(1) και ΦΕΚ 1263/4-09-2003 τ(β)), ενώ είναι υπό ίδρυση το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Διαγνωστικής.


Ίδρυση Τομέων

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως κατά την 295/19-6-07 Συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση των εξής  τριών Τομέων:

 • Φαρμακευτικής Χημείας – Φαρμακογνωσίας
 • Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Φαρμακευτικής Ανάλυσης
 • Φαρμακολογίας – Βιοεπιστημών

 

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής απασχολούνται συνολικά 20 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ETEΠ και 2 μέλ ΕΔΙΠ. Eπιπλέον, 3 θέσεις ΔEΠ ευρίσκονται υπό προκήρυξη. 236 μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν τις μεταπτυχιακές τους εργασίες, στο πλαίσιο τεσσάρων Mεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠMΣ) τα οποία υλοποιούνται, είτε αυτοδύναμα (ΠMΣ Tμήματος Φαρμακευτικής), είτε σε συνεργασία με άλλα Tμήματα (Διατμηματικό ΠMΣ στην Iατρική Xημεία, Διατμηματικό ΠMΣ στην Aπομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Διατμηματικό ΠMΣ στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής).