Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Κ. Αυγουστάκης*, Σ. Αντιμησιάρη, Σ. Χατζηαντωνίου, Π. Κλεπετσάνης

*Συντονιστές – Υπεύθυνοι επικοινωνίας και καταχώρησης βαθμολογίας

Βασικά Στοιχεία: Έννοιες και Σχεδιασμός Συστημάτων για την Ελεγχόμενη χορήγηση Φαρμάκων- Φαρμακοκινητική/Φαρμακοδυναμική βάση της ελεγχόμενης χορήγησης- Μηχανισμοί Ελεγχόμενης αποδέσμευσης-Επίδραση Φυσικοχημικών και κατασκευαστικών παραγόντων (*γενικών – ανεξαρτήτως μορφής) στην αποδέσμευση από συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης (ΣΕΑ) - Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά και εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας συστημάτων ελεγχόμενης χορήγησης [3 διαλέξεις]

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ-ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ – ΑΙΜΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑΝΟΜΟΡΦΩΝ

 • Μεθοδολογίες Εντοπισμού/Στόχευσης (ειδικές απαιτήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες –αντικαρκινικά, αντι-HIV, κλπ) διαπέραση φραγμών κλπ. [2 διάλεξεις]
 • Συστήματα για γονιδιακή θεραπεία. [1 διάλεξη]
 • Συστήματα για διάγνωση, και για ταυτόχρονη διάγνωση/θεραπεία ή και παρακολούθηση θεραπευτικού αποτελέσματος –monitoring –Παραδείγματα από την πρόσφατη βιβλιογραφία. [1 διάλεξη]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (scale up) ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ANA ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ - ΝΑΝΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • Στερεές μορφές για Per os χορήγηση. [1 διάλεξη]
 • Διαδερμικά Συστήματα Χορήγησης. [1 διάλεξη]
 • Συστήματα για κολπική Χορήγηση (Λεπτά Υμένεια-Φιλμ-Δακτυλίδια, στερεά συστήματα παρατεταμένης δράσης). [1 διάλεξη]
 • ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ -ΝΑΝΟΚΑΨΟΥΛΕΣ (ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ από ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ). [1 διάλεξη]
 • ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (ΛΙΠΙΔΙΚΑ) SLN, NANOCAPSULES. [1 διάλεξη]
 • ΜΙΚΥΛΛΙΑ-ΝΑΝΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ (nanoaggregates) ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ. [1 διάλεξη]
 • ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ (Συμβατικά, παρατεταμένης κυκλοφορίας, ανοσολιποσώματα, λιποσώματα με πολυμερή, πολυδιαμερισματικά, λιποσώματα με κυκλοδεξτρίνες). [1 διαλεξη]