Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Σ. Αντιμησιάρη*, Κ. Αυγουστάκης, Π. Κλεπετσάνης, Σ. Χατζηαντωνίου

*Συντονιστές – Υπεύθυνοι επικοινωνίας και καταχώρησης βαθμολογίας

Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη, παρασκευή και αξιολόγηση φαρμακοτεχνικών μορφών (συμβατικών), οι μέθοδοι παρασκευής σε μικρή και βιομηχανική κλίμακα συμβατικών μοφών χορήγησης - In vitro και in vivo αξιολόγηση, Άδεια κυκλοφορίας νέων μορφών – Προκλινικές και Κλινικές Μελέτες.

Αρχές Φαρμακοτεχνικών διεργασιών [2]
Ανάμιξη, Ζύμωση, Ξήρανση, Λυοφιλοποίηση, Συμπίεση και ενοποίηση στερεών κόνεων, Βασικές αρχές χημείας, γαλακτωμάτων και εναιωρημάτων, Φαρμακευτική Ρεολογία, Καθαρισμός και διήθηση. Σχεδιασμός

Φαρμακοτεχνικών Μορφών Χορήγησης [2]
Προμορφοποίηση, Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής/Φαρμακοκινητικής.

Φαρμακοτεχνικές Μορφές Χορήγησης [6]
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Δισκία-Επικάλυψη δισκίων-Καψάκια (σκληρά καψάκια, μαλακά καψάκια ζελατίνης, μικροενκαψυλλίωση) - Υγρά φαρμακευτικά σκευάσματα- Φαρμακευτικά εναιωρήματα (φυσικοχημικός χαρακτηρισμός [τεχνικές])-Γαλακτώματα (ειδικές μορφές)-Ημιστερεά φαρμακευτικά σκευάσματα-Υπόθετα-Φαρμακευτικά αερολύματα.

Πολυμερή- Χημεία και ιδιότητες πολυμερών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μεταφοράς φαρμάκων και συμβατικές μορφές. Ειδικές κατηγορίες πολυμερών (βιοπροσκολλούμενα, βλεννοπροσκολητικά, διογκούμενα κλπ). Αποστείρωση-Στείρα προϊόντα.

Παραγωγικές διεργασίες, Συσκευασία, Αξιολόγηση και Ρυθμιστικό Πλαίσιο [3]
Τεχνικές κλιμάκωσης (scale-up) πιλοτικών παρτίδων- Επιστήμη υλικών συσκευασίας- Διαχείριση παραγωγής- Αρχές κινητικής και δοκιμασίες σταθερότητας- Έλεγχος ποιότητας και Διασφάλιση ποιότητας- Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών προϊόντων.