Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ PDF Εκτύπωση

Μ. Όρκουλα*, Χ. Κοντογιάννης, Κ. Πουλάς *

Συντονιστές – Υπεύθυνοι επικοινωνίας και καταχώρησης βαθμολογίας

Τεχνικές χειρισμού βιολογικών δειγμάτων. Μέθοδοι διαχωρισμού και καθαρισμού βιολογικών δειγμάτων.

Χρωματογραφικές τεχνικές και βιολογικά δείγματα. Φασματοσκοπικές τεχνικές μοριακής ανάλυσης σε ιστούς (XRD, IR, Raman). Ηλεκτρονική μικροσκοπία ιστών και μικροανάλυση ακτίνων Χ.

Ανάλυση Πρωτεϊνών:

 • Χρωματογραφία
 • Ηλεκτροφόρηση
 • Δομική ανάλυση
 • Κρυσταλλογραφία
 • Ανοσολογικές και ανοσοχημικές τεχνικές.

Ανάλυση νουκλεϊκών οξέων:

 • Περιορισμός και τροποποίηση του DNA
 • Αλληλούχιση
 • Τεχνολογία ανσυνδυασμένου DNA
 • Ποσοτικοποίηση.

Στοιχειακή ανάλυση βιολογικών δειγμάτων-Προετοιμασία δειγμάτων- Τεχνικές στοιχειακής ανάλυσης (Ατομική απορρόφηση και εκπομπή-ICP-OES, ICP-MS-XRF).

Εφαρμογές Αναλυτικών Τεχνικών σε βιολογικά δείγματα και Μέθοδος Επιλογής για κάθε εφαρμογή.