Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Πρωτοετείς Φοιτητές PDF Εκτύπωση
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και αποστολής των δελτίων επιτυχίας στα Πανεπιστήμια η Υπουργός Παιδείας με απόφασή της καθορίζει την προθεσμία εγγραφής τους στα Πανεπιστήμια, η οποία ανακοινώνεται και από τα μέσα Μ.Μ.Ε. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή και οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες και των διακριθέντων στη βαλκανική ή διεθνή ολυμπιάδα ή διεθνή ολυμπιάδα μαθηματικών, πληροφορικής, φυσικής ή χημείας.

Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 

Έντυπα για πρωτοετείς φοιτητές

Δεν υπάρχουν έγγραφα