Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ

   B. Zαχαρίου               Επίκουρη Καθηγήτρια Kλινικής Φαρμακευτικής

Δ. Ιθακήσιος              Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Π. Κατσουλάκος         Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας

Π. Κορδοπάτης           Καθηγητής Φαρμακογνωσίας

   Ε. Κοτζαμάνη             Επίκουρη Καθηγήτρια Ενόργανης Ανάλυσης

Σ. Παπαϊωάννου         Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας

   A. Παπαπετρόπουλος   Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας

   Φ. Πλακογιάννης        Καθηγητής Φυσικοφαρμακευτικής

   Μ. Πελεκάνου            Λέκτορας Φαρμακευτικής Χημείας 

   Ι.  Στάμος                  Καθηγητής Ενόργανης Ανάλυσης

   Σ. Τζάρτος                 Καθηγητής Μοριακής Ανοσολογίας

   Α. Τσαρμπόπουλος      Καθηγητής Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης