Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Φουστέρης Μανώλης
Tel. : (+30) 2610 962391 Γραφείο
         (+30) 2610 962392 Εργαστήριο / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Fax.: (+30) 2610 969182

E-mailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

Επικοινωνία με Φοιτητές / SARS-CoV-2
Η επικοινωνία με τους φοιτητές λόγω των μέτρων ασφαλείας γίνεται μέσω email.
Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του MS Teams.
Αποφύγετε την δια ζώσης επίσκεψη, παρά μόνον εάν συντρέχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος - Τηρείτε τα προσωπικά μέτρα ασφαλείας! 
 


Scopus Author ID:  6507141786

Google Scholar ID: Go to Link

ORCID ID: 0000-0002-1581-9145    


 

Τρέχουσα Θέση
Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκπαίδευση
2000: Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακοχημεία, Πανεπιστήμιο Πατρών
2005: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακευτική Χημεία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επαγγελματική Εξέλιξη
03/200606/2007: Διδάσκων ΠΔ 407/80 (Βαθμίδα Λέκτορα), Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
01/200909/2013: Λέκτορας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
09/2013σήμερα): Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητική Δραστηριότητα
10/2005 – 01/2006: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, CNRS - Université de Reims Champagne-Ardenne, Unité Mixte de Recherche No 6519-Réactions Sélectives et Applications, “Catalyse” Group. Reims, France. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Dr Jacques Muzart, Research Director.
10/2006 – 11/2007: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Σ. Νικολαρόπουλος.
12/2007 – 01/2009: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Institut für Organische Chemie, Universität Leipzig, Germany. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Prof. Dr. Athanassios Giannis.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση αντινεοπλασματικής δραστικότητας στεροειδών αλκυλιωτικών παραγόντων
 • Ανακάλυψη νέων μικρών μορίων με ανασταλτική δράση έναντι πρωτεϊνικών κινασών
 • Σχεδιασμός και σύνθεση νέων ετεροκυκλικών ενώσεων με δράση έναντι της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (soluble Guanylate Cyclase, sGC)
 • Σχεδιασμός και σύνθεση νέων στεροειδών παραγώγων με αντικαρκινική δράση
 • Σχεδιασμός και σύνθεση νέων C-nor-D-homo στεροειδών ως αναστολείς του σηματοδοτικού μονοπατιού Hedgehog
 • Σχεδιασμός και σύνθεση νέων υβριδικών μορίων αρτεμισινίνης με ανθελονοσιακή και αντικαρκινική δράση

Συμμετοχές σε Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα

 • Πρόγραμμα Υποστήριξης Βασικής Έρευνας “Κ. Καραθεοδωρή”, Επιτροπή Ερευνών,  Πανεπιστήμιο Πατρών (Κωδ. C.910).
  Σχεδιασμός, Σύνθεση και Αποτίμηση της Βιολογικής Δράσης Νέων  Ινδολο- και Πυρρολο-αζεπινονικών Παραγώγων ως Πιθανών Αναστολέων του Ενζύμου Κυκλινο-εξαρτώμενη Κινάση 1 (CDK1)”. Διάρκεια: 2010-2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Πρόγραμμα “Ηράκλειτος ΙΙ”, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων-Ελληνική Δημοκρατία, Ευρωπαϊκή Ένωση-FP7.
  “Σχεδιασμός, Σύνθεση και Αποτίμηση Βιολογικής Δραστικότητας Νέων Ινδολικών Παραγώγων, Αναλόγων Φυσικών Προϊόντων ως Πιθανοί Αναστολείς Πρωτεϊνικών Κινασών”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Σ. Νικολαρόπουλος. Διάρκεια: 2011-2014. Συνεργαζόμενος Ερευνητής.
 • Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τρίων, Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Ελληνική Δημοκρατία, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
  “Enlightening the Conformational Changes of HNOX domain of soluble guanylate cyclase (sGC) by discrimination of diatomic gases”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Dr. Αικατερίνη Ζώμπρα. Διάρκεια: 2018-2021. Συνεργαζόμενος Ερευνητής-Επιβλέπων Υποψήφιου Διδάκτορα (Δ.-Π. Κίντος)
Δημοσιεύσεις 
Διεθνή Περιοδικά με κριτές: 36
Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: 28
Ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια: 60

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας

Εκπαιδευτικό Έργο
Προπτυχιακά Μαθήματα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Συνθετική Οργανική Χημεία (PHA-Β12-NEW-3ο Εξάμηνο)
 • Φαρμακοχημεία Ι (PHA-C25-NEW -6ο Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων”, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Βιοδραστικών Ενώσεων (DPHA_1)
 • Σύγχρονες Μέθοδοι στη Σύνθεση Φαρμάκων  (DPHA_Α02)
 • Βιομοριακό NMR και Πρωτεϊνική Αρχιτεκτονική (DPHA_Α03)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορική Επιστημών Ζωής”,

Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Αρχές Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής (LSI102)

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 1. Roumana, A.; Yektaoğlu, A.; Pliatsika, D.; Bantzi, M.; Nikolaropoulos, S. S.; Giannis, A.*; Fousteris, M. A.* New Spiro-Lactam C-nor-D-homo Steroids. European Journal of Organic Chemistry 2018, 30, 4147-4160.
 2. Lampropoulou, E.; Logoviti, I.; Koutsioumpa, M.;, Hatziapostolou, M.;, Polytarchou, C.; Skandalis, S. S.; Hellman, U.; Fousteris, M.; Nikolaropoulos, S.; Choleva, E.; Lamprou, M.; Skoura, A.; Megalooikonomou, V.; Papadimitriou, E. Cyclin-dependent kinase 5 mediates pleiotrophin-induced endothelial cell migration. Scientific Reports 2018, 8, 5893.
 3. Letis, A. S.; Seo E. J.; Nikolaropoulos S. S; Efferth, T; Giannis, A*; Fousteris M. A.* Synthesis and cytotoxic activity of new artemisinin hybrid molecules against human leukemia cells. Bioorganic Medicinal Chemistry 2017, 25, 3357-3367.
 4. Psarra, V.; Fousteris, M. A. *; Hennig, L.; Bantzi, M.; Giannis, A.; Nikolaropoulos, S. S. Identification of azepinone fused tetracyclic heterocycles as new chemotypes with protein kinase inhibitory activities. Tetrahedron 2016, 72, 2376-2385.
 5. Fousteris, M. A.; Schubert, U.; Roell, D.; Roediger, J.; Bailis, N.; Nikolaropoulos, S. S.; Baniahmad, A.; Giannis, A. 20-Aminosteroids as a novel class of selective and complete androgen receptor antagonists and inhibitors of prostate cancer cell growth. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2010, 18, 6960-6969.
 6. Churruca, F.; Fousteris, M.; Ishikawa, Y.; Von Wantoch Rekowski, M.; Hounsou, C.; Surrey, T.; Giannis, A. A novel approach to indoloditerpenes by nazarov photocyclization: Synthesis and biological investigations of terpendole E analogues. Organic Letters 2010, 12, 2096-2099.
 7. Spyridonidou, K.; Fousteris, M.; Marazioti A.; Chatzianastasiou, A.; Papapetropoulos, A.; Nikolaropoulos, S. Tricyclic indole and dihydroindole derivatives as new inhibitors of soluble guanylate cyclase. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2009, 19, 4810-4813.
 8. Fousteris, M. A.; Papakyriakou, A.; Koutsourea, A.; Manioudaki, M.; Lampropoulou, E.; Papadimitriou, E.; Spyroulias, G. A.; Nikolaropoulos, S. S. Pyrrolo[2,3-a]carbazoles as potential Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) inhibitors. Synthesis, biological evaluation, and binding mode through docking simulations. Journal of Medicinal Chemistry 2008, 51, 1048-1052.