Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

  • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

    Ωρολόγιο Πρόγραμμα

  • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

     

Χρήσιμα

  • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

     

  • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

    Πρωτοετείς Φοιτητές

  • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

    Έντυπα

  • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

     

Βασιλείου Κωνσταντίνος