Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2017-2018

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος
A. Συσκευές και Όργανα Εργαστηρίων
 1. Φασματοφωτόμετρα ορατού - υπεριώδους (Perkin-Elmer, Shimatzu, Pharmacia)
 2. Φασματοφωτόμετρα υπέρυθρου (Perkin-Elmer) και FT-IR (Jasco)
 3. Συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως (Waters & Pharmacia) 
 4. Φθορισμόμετρο (Shimatzu)
 5. Πολωσίμετρο (Schmidt & Haensch)
 6. Μηχανήματα παρασκευής κοκκίων και δισκίων (Erweka) και συσκευές ποιοτικού ελέγχου (Erweka)
 7. Μηχανή Δοκιμασίας Διαλυτοποίησης 6 θέσεων (Pharma-Test)
 8. Μονάδα παραγωγής (Brogli + CO AG) και ελέγχου ποιότητας υπόθετων και ημιστερεών φαρμακοτεχνικών μορφών (Erweka)
 9. Συστήματα ηλεκτροφόρησης (Pharmacia)
 10. Σταθμός παραγωγής απεσταγμένου νερού (Labconco)
 11. Ιξωδόμετρο (Brookfield)
 12. Συσκευή διαπιδύσεως δειγμάτων (Dianorm)
 13. Ψυχόμενη φυγόκεντρος (Hellenic Labware), φυγόκεντροι (Selecta, Ependorf)
 14. Συσκευή HF (Multiple Peptide Synthesis Co.)
 15. Θερμοστατούμενο υδατόλουτρο με δυνατότητα ανακίνησης δειγμάτων (Julabo)
 16. Συσκευή υδρογονώσεως (Parr)
 17. Θάλαμος νηματικής ροής (Holten)
 18. Κλίβανος CO2 (Lab-line)
 19. Μετρητής ακτινοβολίας β
 20. Probe sonicator (Kerry)
 21. Συσκευές συνθετικής παρασκευής πεπτιδίων σε στερεή φάση (Advanced Chem. Tech.)
 22. Συσκευή συνθετικής παρασκευής ολιγονουκλεοτιδίων (LKB-Pharmacia)
 23. Σταθμός Εργασίας Silicon Graphics O2 (Μοριακή Προσομοίωση)
 24. Σύστημα FPLC-HPLC (Akta)
 25. Συσκευή ταχείας υγρής χρωματογραφίας πρωτεϊνών (Pharmacia)
 26. Σύστημα φυγοκεντρικής εξάτμισης υπό κενόν (Speed-Vac, Labonco)
 27. Λυοφιλοποιητές (Labconco 4.5 και 6.5 λίτρων)
 28. γ-Counter (LKB), Scintillation counter (Packard)
 29. Μικροσκόπια (Olympus, Leica)
 30. Στερεοσκόπια
 31. UV viewers
 32. Συστήματα ανάλυσης εικόνας
 33. Συσκευή Karl-Fischer
B. Υπολογιστικό Κέντρο

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής, από το Ακαδημαϊκό Έτος 1999-2000, λειτουργεί Υπολογιστικό Κέντρο (ΥΚ), ο εξοπλισμός του οποίου αποκτήθηκε κυρίως με κονδύλια της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Πατρών.
Η λειτουργία του ΥΚ διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. του Τμήματος και στηρίζεται στο προσφερόμενο έργο των μεταπτυχιακών μας φοιτητών.
Το ΥΚ προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, ειδικά για συγγραφή εργασιών και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται 7 αυτοτελείς σταθμοί εργασίας (με πλήρη πρόσβαση σε κεντρικούς εκτυπωτές laser, τη Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και το διαδίκτυο) και ένας κεντρικός εξυπηρετητής στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του ΥΚ μεταπτυχιακοί φοιτητές.