Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Εργαστήριο Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης
Read More
 


Στελέχωση Εργαστηρίου
Μέλη ΔΕΠ
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες
Απόφοιτοι Εργαστηρίου
 • Δρ. Διονύσιος Δουρούμης, Senior Lecturer in Pharmaceutical Sciences, University of Greenwich
 • Δρ. Φωτεινή Μπαζώτη, Ερευνήτρια, Κέντρο ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
 • Δρ. Ιωάννης Καραμπάς, Προϊστάμενος QC/QA, TSAKIRIS Food and Snacks
 • Δρ. Νικόλαος Βαγενάς, Έλεγχος Προϊόντων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Δρ. Γεώργιος Καρούντζος, Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου, ΠΥΡΚΑΛ
 • Κώστας Καλονάκης, Ιατρικός Επισκέπτης, Uni-Pharma
 • Δήμητρα Φιλιππάτου, Φαρμακείο
 • Νίκος Χαραλαμπόπουλος, Φαρμακείο
 • Κατερίνα Ντζελβέ, Φαρμακείο
 • Μαρία Μακρυγιώργη, Φαρμακείο
 • Mohamed Ahmed El Mubarak, Διερμηνέας, Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Μελέτες βιοδιαθεσιμότητας, φαρμακοκινητικής και μεταβολισμού φαρμάκων και φυσικών δραστικών ουσιών.
 • Ανάλυση πολύπλοκων βιολογικών συστημάτων και δομικός χαρακτηρισμός βιομορίων συνθετικής ή/και βιοτεχνολογικής προελεύσεως (πεπτίδια, πρωτεΐνες).
 • Ανίχνευση, δομικός χαρακτηρισμός, ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός βιοδραστικών ουσιών που προέρχονται από ενδημικά φυτά.
 • Μελέτες αλληλεπίδρασης φυτικών συστατικών με ενδογενή μόρια που είναι υπεύθυνα για ορισμένες ασθένειες (π.χ. νόσος Alzheimer).
 • Ανίχνευση μη ομοιοπολικών συμπλόκων μεταξύ βιομορίων και βιοδραστικών μορίων, καθώς και χαρτογράφηση των θέσεων πρόσδεσης.
 • Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθοδολογιών με έμφαση στις μη-καταστροφικές τεχνικές, για:
  • Τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό ουσιών με φαρμακευτική δράση:
   • Σε φαρμακευτικά σκευάσματα (υγρά ή δισκία),
   • Σε βιολογικά υγρά,
   • Στη μελέτη αποδέσμευσης φαρμάκων από μικρο και νανο σωματίδια
  • Tο χαρακτηρισμό πολυμόρφων δραστικών ουσιών και γενόσημων φαρμάκων
  • Tη μελέτη / παρακολούθηση των χημικών μεταβολών που προκαλούνται σε ασθένειες του οστού και του χόνδρου (οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα)

Τρέχουσες Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

 1. ΑΕΙ
  • Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήματα Ιατρικής, Χημ. Μηχανικών, Μηχ. Μηχανικών, Χημείας)
  • ΕΚΠΑ (Ιατρική Σχολή & Τμήμα Φαρμακευτικής)
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική Σχολή)
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • ΑΠΘ (Τμήμα Φαρμακευτικής)
  • ΕΜΠ (Σχολή Χημ. Μηχανικών)
  • University of Michigan (Department of Chemistry)
  • University of Frankfurt (Pharmacy Department)
  • Uppsala University (Department of Chemistry)
  • Chalmers University of Technology
  • TU WIEN (Institute of Chemical Technologies and Analytics)
 2. Ερευνητικά Ινστιτούτα
  • ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ
  • Κέντρο ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
  • INRA Theix (Groupe Ostéoporose Unité des Maladies Métaboliques et Micronutriments)
  • Scripps Research Institute (Department of Chemistry)

Εφαρμοσμένη Έρευνα – Ανάπτυξη Προϊόντων

Το εργαστήριο μας συνεργάζεται με φαρμακευτικές εταιρείες GENEPHARM, Galenica, Specifar, PharOS, Pharmadata, Verisfield UK Ltd, Pharmex σε θέματα που αφορούν:

 • Ανάπτυξη νέων σκευασμάτων
 • Έλεγχο πολυμορφισμού δραστικών ουσιών σε δισκία και κρέμες
 • Έλεγχο φυσικοχημικών χαρακτηριστικών
 • Μέτρηση δραστικών ουσιών σε βιολογικά υγρά

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 • «Κ. Καραθεοδωρή» (Μ. Όρκουλα) ΠΠ
 • «Θαλής» (Χ. Κοντογιάννης) ΓΓΕΤ
 • «Ηράκλειτος» (Χ. Κοντογιάννης) ΓΓΕΤ
 • «Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Συνεργασίας» με Τμήματα Ιατρικής, Χημείας, Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΠ (Δίκτυο μελέτης εκφυλιστικών και μεταβολικών παθήσεων οστού και χόνδρου – OSTEONET, X. Κοντογιάννης, Μ. Όρκουλα)
 • «Θαλής» (Α. Τσαρμπόπουλος) ΓΓΕΤ

Δημοσιεύσεις

 • N.S. Koulakiotis, E. Pittenauer, M. Halabalaki, A. Tsarbopoulos and G. Allmaier, “Comparison of different tandem mass spectro-metric techniques (ESI-IT, ESI- and IP-MALDI-QRTOF and VMALDI-TOF/RTOF) for the analysis of crocins and picrocrocin from the stigmas of crocus sativus l.”, Rapid Commun. Mass Spectrom. 2012, 26, 670-678.
 • F.N. Bazoti, E. Gikas, A. Skoutelis and A. Tsarbopoulos, “Development and Validation of an Ultra Performance Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry Method for the Quantification of Daptomycin in Human Plasma”, J. Pharm. Biomed. Analysis 2011, 56, 78-85.
 • F.N. Bazoti, J. Bergquist, K. Markides and A. Tsarbopoulos, “Localization of the Binding Site in the Non-Covalent Interaction between Amyloid-β Peptide (1-40) and Oleuropein Using Electrospray Ionization FTICR Mass Spectrometry”, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2008, 19, 1078-1085.
 • S.S. Petropoulou, E. Gikas, A. Tsarbopoulos and P. Siskos, “Gas Chromatographic-Tandem Mass Spectrometric Method for the Quantitation of Carbofuran, Carbaryl and their Main Metabolites in Applicators’ Urine”, J. Chromatogr. A 2006, 1108, 99-110.
 • F.N. Bazoti, J. Bergquist, K. Markides and A. Tsarbopoulos, “Detection of the Non-Covalent Complex between Amyloid-β Peptide (1-40) and Oleuropein using Electrospray Ionization Mass Spectrometry”, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2006, 17, 568-575.
 • F.N. Bazoti, A. Tsarbopoulos, K. Markides and J. Bergquist, “Study of the Non-Covalent Interaction between Amyloid-ί Peptide and Melatonin using Electrospray Ionization Mass Spectrometry”, J. Mass Spectrom. 2005, 40, 182-192.
 • F.N. Bazoti, E. Gikas, C. Puel, V. Coxam and A. Tsarbopoulos, “Development of a Sensitive and Specific SPE-GC-MS/MS Method for the Determination of Elenolic Acid, Hydroxytyrosol and Tyrosol in Rat Urine”, J. Agr. Food Chem. 2005, 53, 6213-6221.
 • E. Gikas, P. Kormali, D. Tsipi and A. Tsarbopoulos “Development of a Rapid and Sensitive SPE-LC-ESI MS/MS Method for the Determination of Chloramphenicol in Seafood”, J. Agr. Food Chem. 2004, 52, 1025-1030.
 • A. Tsarbopoulos, U. Bahr, B.N. Pramanik and M. Karas, “Structure Analysis of Glycoproteins by Electrospray Ionization Mass Spectrometry” in “Applied Electrospray Mass Spectrometry”, Marcel Dekker, New York, 2002 2002, 283-306.
 • A.K. Ganguly, B.N. Pramanik, G. Chen and A. Tsarbopoulos, “Detection of Non-covalent Complexes by Electrospray Ionization Mass Spectrometry” in “Applied Electrospray Mass Spectrometry”, Marcel Dekker, New York, 2002, 361-387.
 • D. Skorda and C. Kontoyannis, "Identification and Quantitative Determination of Atorvastatin Calcium Polymorph in Tablets Using FT-Raman Spectroscopy” Talanta 74 (2008) 1066
 • I.A. Karampas, M.G. Orkoula and C.G. Kontoyannis, «Effect of Hydrazine Based Deproteination Protocol on Bone Mineral Crystal Structure» J. Mater. Sci.: Mater. Med., 23 (2012) 1139-1148.
 • Malvina Orkoula, Michael Friedman, David Kohn and Michael Morris, «Effect pf Exercise and Nutrition on Composition of Murine Tibia» Bone, 48 (2011) S179 Suppl.2.
 • C.T. Chasapis, A.K. Loutsidou, M.G. Orkoula and G.A. Spyroulias, «Zinc Binding Properties of Engineered RING Finger Domains of Arkadia E3 Ubiquitin Ligase» Bioinorganic Chemistry and Applications, 2010 (2010) Article ID 323152.
 • M.G. Orkoula, C. Kontoyannis, «Non-Destructive Quantitative Analysis of Risperidone in Film-Coated Tablets», J. Pharm. Biomed. Anal., 47 (2008) 251-257.
 • C. K. Markopoulou, J.E. Koundourellis, M.G. Orkoula and C. G. Kontoyannis, «Quantitative Non-Destructive Methods for the Determination of Ticlopidine in Tablets Using Reflectance Near-Infrared and Fourier-Transform Raman Spectroscopy», Applied Spectroscopy, 62 (2008) 251-257.
 • M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Validation of a Direct Non-Destructive Quantitative Analysis of Amiodarone Hydrochloride in Angoron® Formulations Using FT-Raman Spectroscopy», Talanta, 73 (2007) 258-261
 • M.G. Orkoula, C.G. Kontoyannis, C.K. Markopoulou and J.E. Koundourellis, «Development of Methodologies Based on HPLC and Raman Spectroscopy for Monitoring the Stability of Lovastatin in Solid State in the Presence of Gallic Acid», Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35 (2004) 1011-1016.