Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Τομείς
Γνωστικά Αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος Φαρμακευτικής

 • 1oς Τομέας: Φαρμακευτικής Χημείας – Φαρμακογνωσίας
  Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Μοριακή Προσομοίωση και Σχεδιασμός Βιοδραστικών Προϊόντων – Σχέσεις δομής/ δραστικότητας, Διαμορφωτική Ανάλυση Βιομορίων, Δομική Βιοπληροφορική
 • 2oς Τομέας: Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Φαρμακευτικής Ανάλυσης
  Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακευτική Ανάλυση, Φαρμακοκινητική, Φυσικοφαρμακευτική, Πυρηνική Φαρμακευτική και Ραδιοφαρμακευτική καθώς και τα Καλλυντικά.

 • 3oς Τομέας: Φαρμακολογίας – Βιοεπιστημών
  Γενική και Μοριακή Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Κλινική Φαρμακευτική-Φαρμακοθεραπεία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, Φαρμακογονιδιωματική, Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, Μικροβιολογία και Φαρμακευτική Ανοσολογία