Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

ΠΜΣ: ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PDF Εκτύπωση

Τα μαθήματα του προγράμματος είναι όλα υποχρεωτικά & είναι τα εξής :

Α' Εξάμηνο

PHA-COS-11  Φυσιολογία του Ανθρώπινου Δέρματος - Δερματολογία
PHA-COS-12  Νομοθεσία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο
                     σχετικά με την Παραγωγή και Διάθεση Καλλυντικών Προϊόντων

PHA-COS-13  Συστατικά Καλλυντικών Προϊόντων
PHA-COS-14  Μικροβιολογία
PHA-COS-15  Ανάπτυξη Καλλυντικών Προϊόντων

Β' Εξάμηνο

PHA-COS-21  Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας Καλλυντικών Προϊόντων
PHA-COS-22  Έλεγχος Αποτελεσματικότητας
                     και Τεχνικές Υποστήριξης Iσχυρισμών Καλλυντικών Προϊόντων

PHA-COS-23  Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Καλλυντικών Προϊόντων
PHA-COS-24  Βιομηχανική Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων
PHA-COS-25  Εργαστηριακές Ασκήσεις Παρασκευής Καλλυντικών

Γ' Εξάμηνο

PHA-COS-31  Διπλωματική Εργασία