Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Μαθήματα ΠΕΖ PDF Εκτύπωση

Πρόγραμμα Σπουδών

1o Εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTSLSI101

Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας

5

2

LSI102

Αρχές Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής

5

3

LSI103

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

6

4

LSI104

Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων Ι

6

5

LSI105

Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

6

6

LSI106

Κύκλος Σεμιναρίων Ι

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1

LSI201

Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και εφαρμογές

5

2

LSI202

Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων ΙΙ

5

3

LSI203

Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων

5

4

LSI204

Κύκλος Σεμιναρίων II

2

Επιλογή Κατεύθυνσης

Βιοπληροφορική5.1

LSI205

Βιοπληροφορική Ι

8

6.1

LSI206

Γονίδια και Γονιδιώματα

5

Ιατρική Πληροφορική

5.2

LSI207

Ιατρική Πληροφορική

8

6.2

LSI208

Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Αρχές Ιατρικής Πρακτικής

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο Εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTSLSI301

Διπλωματική Εργασία

20

2

LSI302

Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας

4

3

LSI303

Συνοδές Δεξιότητες

2

Κατευθύνσεις:Βιοπληροφορική

4.1

LSI304

Βιοπληροφορική ΙΙ

4

Ιατρική Πληροφορική

4.2

LSI305

Ιατρική Πληροφορική ΙΙ

4

ΣΥΝΟΛΟ

30