Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Στοχοθεσία PDF Εκτύπωση

Σκεπτικό Στοχοθεσίας

Για την κατάρτιση της βραχυπρόθεσμης Στοχοθεσίας, εξετάστηκαν οι Δείκτες Ποιότητας όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΟΠΕΣΠ (στοιχεία 2017-2018) καθώς και στην εσωτερική έκθεση αξιολόγησης. Με γνώμονα την αποστολή του Τμήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Πολιτική Ποιότητας, το Τμήμα έθεσε κυρίως στόχους που αφορούν την παροχή εκπαιδευτικού έργου υψηλής στάθμης. Σημαντικοί στόχοι είναι η τρέχουσα πιστοποίηση του ΠΠΣ και η κατοχύρωση του αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master), που έχει δρομολογηθεί με την ολοκλήρωση το έτος 2020-21 της υλοποίησης του ανανεωμένου ΠΠΣ, όπου στο 5ο έτος οι φοιτητές εκπονούν Διπλωματική Εργασία που θα παρουσιάζεται σε 3-μελή επιτροπή και που θα αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Επιπλέον, για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους φοιτητές, στοχοθετείται η μείωση της αναλογίας φοιτητών πρός διδάσκοντες με ένταξη νέων μελών ΔΕΠ και η αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος, μέσω μελλοντικής χρήσης πρόσθετων (υπο κατασκευή) αιθουσών.

Αλλοι σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι αφορούν την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος με μία σειρά δράσεων προβολής του Τμήματος (Σ 3.1, 3.2 και 3.3), καθώς και την ισχυροποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας, μέσω αυξημένης υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ως προς το τελευταίο σημείο, οι περισσότεροι εκ των δεικτών (πχ. Δ3.26, 3.36, 3.37, 3.38 και 3.40 του ΟΠΕΣΠ 2016-17), συγκρινόμενοι με τους αντίστοιχους μέσους όρους των άλλων συναφών Τμημάτων, καταδεικνύουν τον έντονο ερευνητικό προσανατολισμό του Τμήματος. Ο συγκεκριμένος στόχος που τέθηκε (Δ3.49) αφορά την προσέλκυση μεγαλύτερης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε έναν πίνακα που αναλύεται η  Στοχοθεσία στο Τμήμα  Φαρμακευτικής