Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-A15-NEW Πληροφορική PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες:  Π. Κλεπετσάνης,  Γ. Σπυρούλιας

 • Πληροφοριακά Συστήματα 
 •  Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία 
 •  Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή 
 •  Βάσεις Δεδομένων 
 •  Κωδικοποίηση και ταξινόμηση της Ιατρικής Πληροφορίας 
 •  Δίκτυα Υπολογιστών 
 •  Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών σημάτων και εικόνων 
 •  Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με το Excel 
 •  Ανοικτό Λογισμικό - Open Office   

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Βασικά στοιχεία λειτουργικών συστημάτων 
 •  Επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων και κατασκευή γραφικών παραστάσεων με το λογισμικό Microsoft Excel 
 •  Προσδιορισμός πρώτης και δεύτερης παραγώγου σε σειρά πειραματικών δεδομένων 
 •  Δημιουργία γραφικής παράστασης γνωστής εξίσωσης 
 •  Προσδιορισμός εμβαδού κάτω από καμπύλη – μέθοδος τραπεζίου 
 •  Επεξεργασία κειμένου με το λογισμικό Microsoft Word 
 •  Δημιουργία παρουσίασης με το λογισμικό Microsoft Power Point 
 •  Δημιουργία βάσης δεδομένων με την Microsoft Access