Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-A12-NEW Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Π. Κλεπετσάνης  Γ. Πάϊρας  Ε. Παπαδημητρίου  Σ. Χατζηαντωνίου Τ. Πυριόχου

 • Οργάνωση και Σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Παν/μίου Πατρών 
 •  Στοιχεία Ιστορίας της Φαρμακευτικής – Επιτεύγματα των Φαρμακευτικών Επιστημών 
 •  Επαγγελματική Απασχόληση Φαρμακοποιών–Φαρμακευτικές Ειδικότητες 
 •  Προοπτικές Εξέλιξης στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 
 •  Εισαγωγή σε Έννοιες της Φαρμακευτικής Επιστήμης 
 •  Φάρμακο [Ορολογία - Διευκρινήσεις Όρων] 
 •  Γενικές Θεωρήσεις για τη Δράση των Φαρμάκων. 
 •  Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων. Φαρμακοποιίες 
 •  Υγιεινή και Ασφάλεια σε εργαστηριακούς χώρους – Βασικές εργαστηριακές πρακτικές 
 •  Χημικά Αντιδραστήρια : σήμανση, προδιαγραφές, ασφαλής χρήση, αποθήκευση, απόρριψη 
 •  Βιολογικοί παράγοντες : προδιαγραφές χώρων εργασίας, αποθήκευση, ασφαλής χρήση και απόρριψη 
 • Καρκινογόνες ενώσεις : ταξινόμηση, σήμανση, αποθήκευση, ασφαλής χρήση και απόρριψη 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Επιστημονικές μέθοδοι στη Φαρμακευτική - Η χρήση της βιβλιογραφίας 
 •  Χρήση μικροσκοπίου 
 •  Ασηπτικές μέθοδοι εργασίας – Θάλαμοι νηματικής ροής - Αποστείρωση 
 •  Χρήση πιπέτας 
 •  Χρήση φωτομέτρου 
 •  Μελέτη ανάπτυξης βακτηριακού πληθυσμού 
 •  Απομόνωση και καλλιέργεια ευκαρυωτικών κυττάρων 
 •  Βιολογικά συστήματα για τη μελέτη της δράσης χημικών και φαρμακευτικών ουσιών