Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-A21-NEW Αναλυτική Χημεία PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες:  Β. Μαγκαφα Φ. Λάμαρη, Γ. Πάϊρας Γ. Σπυρούλιας Γ. Ζήση

Εισαγωγικά στην Αναλυτική Χημεία - Χημεία Διαλυμάτων

 • Έννοιες & Μέθοδοι Ανάλυσης Δείγματος Ύλης 
 •  Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση στην Υδατική Χημεία 
 •  Ορισμοί, Εφαρμογές 

Ανόργανη Ποιοτική Ημιμικροανάλυση

 • Αναλυτικά Αντιδραστήρια στην Ανόργανη Ποιοτική Ανάλυση 
 •  Μέθοδοι χαρακτηρισμού Δοκιμασιών 
 •  Ανάλυση Κατιόντων - Σύστημα Fresenius 
  •  Αντιδράσεις επιλεγμένων Στοιχείων & Κατιόντων 
  •  Διαχωρισμός & Ταυτοποίηση Ομάδων Κατιόντων I, II, III, IV και V 
 •  Ανάλυση Ανιόντων 
  •  Μέθοδοι αποκλεισμού - Μη συμβατά Ανιόντα. 
  •  Αντιδράσεις χαρακτηριστικών ανιόντων με βιολογικό ενδιαφέρον 

Ανόργανη Ποσοτική Ανάλυση

 • Χαρακτηριστικά Aναλυτικών Mεθόδων (πρότυπα διαλύματα, εύρεση γραμμικής περιοχής, ορίων ποσοτικοποίησης και ανίχνευσης, επαναληψιμότητα, ακρίβεια, έκφραση αποτελεσμάτων) 
 •  Περιγραφή διαφορετικών τύπων χημικών αντιδραστηρίων και βασικών υάλινων σκευών και οργάνων-Βαθμονόμηση ογκομετρικών σκευών. 
 •  Ζυγός: Ακρίβεια ζυγών και σφάλματα κατά τη ζύγιση. 
 •  Ασφάλεια στο εργαστήριο: Βασικοί κανόνες. Ορθή εργαστηριακή πρακτική 
 •  Βασικές τεχνικές απαραίτητες στο χημικό εργαστήριο (δειγματοληψία, διαλυτοποίηση, θέρμανση διαλυμάτων, διήθηση, έκπλυση και μεταφορά ιζήματος, ξήρανση, πύρωση, σχηματισμός και μόλυνση ιζημάτων, τεχνικές λήψης κρυσταλλικών ιζημάτων, ογκομέτρηση) 
 •  Σταθμική ανάλυση (εισαγωγή-γενική πορεία ανάλυσης-έκφραση αποτελεσμάτων) 
  •  Σταθμικός προσδιορισμός σιδήρου και αργιλίου 
 •  Ογκομετρική ανάλυση (εισαγωγικές έννοιες, πρωτογενή και δευτερογενή πρότυπα διαλύματα, τιτλοδότηση, ισοδύναμο και τελικό σημείο ογκομέτρησης, Διαφορετικές τεχνικές εύρεσης τελικού σημείου) 
  •  Ογκομετρήσεις εξουδετερώσεως. Οξυμετρία-Αλκαλιμετρία. Προσδιορισμός ναθρακικού νατρίου. Ανάλυση μίγματος ανθρακικών και όξινων ανθρακικών) 
  •  Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Μαγγανιομετρία (Προσδιορισμός οξαλικών) 
  •  Iωδιομετρία-Ιωδομετρία (προσδιορισμός χαλκού) 
  •  Ογκομετρήσεις καθιζήσεως (Προσδιορισμός χλωριούχων και αργύρου) 
  •  Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις. Χηλικό αντιδραστήριο αιθυλενοδιαμινο-τετραοξικού οξέος (EDTA). Προσδιορισμός της σκληρότητας του νερού.  

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εισαγωγικά για το Χημικό Εργαστήριο

 • Χειρισμός Οργάνων & Υαλίνων Σκευών 
 •  Κανονισμοί & Μέτρα Ασφαλείας - Προφυλάξεις 

Ασκήσεις Γενικής Χημείας

 • Παρασκευή Διαλυμάτων-Aραίωση-Μέτρηση pH 
 •  Σύμπλοκα 
  •  Παρασκευή Cu(NH3)4SO4⦁H2O 
  •  Παρασκευή Ni(DMG)2 
 •  Στυπτηρίες 
  •  Παρασκευή & Ανάλυση Στυπτηρίας Κ-Al 

Ποιοτική Ανάλυση

 • Ανάλυση Κατιόντων 
  •  Ανάλυση Ι Αναλυτικής Ομάδας (Γνωστό & Άγνωστο Δείγμα ) 
  •  Γενική Ανάλυση Κατιόντων (Γνωστό & Άγνωστο Δείγμα ) 

Ποσοτική Ανάλυση

Ογκομετρικοί Προσδιορισμοί

 • Αντιδράσεις Εξουδετερώσεως (Οξυμετρία-Αλκαλιμετρία) 
  •  Προσδιορισμός Na2CO3 (Γνωστό – Άγνωστο) 
  •  Προσδιορισμός ασπιρίνης σε δισκία του εμπορίου 
 •  Συμπλοκομετρικές Αντιδράσεις 
  •  Προσδιορισμός Σκληρότητας Νερού (Γνωστό & Άγνωστο Δείγμα )