Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-B12-NEW Συνθετική Οργανική Χημεία PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Σ. Νικολαρόπουλος,  Μ. Φουστέρης

 • Παρασκευές και αλληλομετατροπές χαρακτηριστικών ομάδων. 
 •  Σχηματισμός C-C δεσμού. 
 •  Μέθοδοι Σύνθεσης Κυκλικών Ενώσεων. 

 Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Ασφάλεια στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, σκεύη και εξοπλισμός, καταγραφή πειραματικών δεδομένων, εξοικείωση με τις πειραματικές τεχνικές. 
 •  Σύνθεση 2-εξανόλης από 1-εξένιο 
 •  Σύνθεση ακτεναλιδίου 
 •  Αναγωγή βενζοφαινόνης 
 •  Σύνθεση καπρολακτάμης 
 •  Σύνθεση της αιθυλενο ακετάλης του ακετοξικού αιθυλεστέρα 
 •  Συμπύκνωση βενζαλδεΰδης με ακετόνη