Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-B13-NEW Φυσικοχημεία PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Π. Κλεπετσάνης,  Χ. Κοντογιάννης,  Μ. Όρκουλα

 • Εμπειρικές Ιδιότητες των Αερίων: Νόμοι ιδανικών αερίων, μη-ιδανική συμπεριφορά, Συμπύκνωση αερίων, Κρίσιμο σημείο, Φαινόμενα Μεταφοράς 
 •  Κινητική Θεωρία των Αερίων: Θεωρητικοί νόμοι, Προβλέψεις κινητικής θεωρίας των αερίων, Μηχανικοί βαθμοί ελευθερίας και αρχή ισοκατανομής ενέργειας, Κατανομή μοριακών ταχυτήτων κατά Maxwell-Boltzmann, Συχνότητες συγκρούσεων, Κινητική θεωρία των φαινομένων μεταφοράς, Εξίσωση Van der Waals, Ισόθερμοι Van der Waals, Κρίσιμο σημείο και εξίσωση Van der Waals 
 •  Βασικές έννοιες και νόμοι της Θερμοδυναμικής: Σύσταση θερμοδυναμικών συστημάτων, εκτατικές ιδιότητες, καταστάσεις ισορροπίας, μέτρηση εσωτερικής ενέργειας, Βασικό πρόβλημα της θερμοδυναμικής και αξίωμα της μέγιστης εντροπίας, Εντατικές ιδιότητες, Συνθήκες ισορροπίας, Εξίσωση Gibbs-Duhem και κανόνας των φάσεων, Νέες θερμοδυναμικές συναρτήσεις με μετασχηματισμούς Legendre, Εφαρμογές της ενέργειας Helmholtz, Ενθαλπίας και ενέργειας Gibbs. 
 •  Ισορροπίες Φάσεων: Συστήματα ενός συστατικού, διαγράμματα φάσεων, εξίσωση Clapeyron, εξίσωση Clausius-Clapeyron, Συστήματα πολλών συστατικών, Χημικά δυναμικά ιδανικών αερίων, Ιδανικά διαλύματα-Νόμος Raoult, Μεταβολές θερμοδυναμικών συναρτήσεων κατά τον σχηματισμό μιγμάτων, Ισορροπίες ιδανικού διαλύματος με άλλη φάση από καθαρό διαλύτη, Ισορροπίες μεταξύ υγρής και αέριας φάσης με δύο συστατικά, Ισορροπίες υγρής φάσης δύο συστατικών με στερεές φάσεις, Ισορροπίες υγρών φάσεων όταν και οι δύο αποτελούνται από δύο συστατικά. 
 •  Χημική Ισορροπία και Θερμοχημεία: Συνθήκη χημικής ισορροπίας, θερμότητα αντίδρασης, θερμοχημικοί νόμοι, ενέργειες δεσμών, ενθαλπία διάλυσης και ενθαλπία σχηματισμού ιόντων, θερμότητα αντίδρασης και αυθόρμητη επιτέλεση αυτής, χημική ισορροπία σε αντιδράσεις ιδανικών αερίων, μεταβολή της σταθεράς χημικής ισορροπίας με την θερμοκρασία και την πίεση, εφαρμογή του νόμου της χημικής ισορροπίας σε διαλύματα ηλεκτρολυτών 
 •  Χημική Κινητική: Κινητικές εξισώσεις, προσδιορισμός της τάξεως και της σταθεράς ταχύτητας χημικών αντιδράσεων με την διαφορική μέθοδο, προσδιορισμός της τάξεως και της σταθεράς ταχύτητας χημικών αντιδράσεων με την μέθοδο της ολοκλήρωσης, κινητικές εξισώσεις από τον μηχανισμό αντίδρασης, μέθοδος της σταθερής κατάστασης, ομογενής κατάλυση, μεταβολή της σταθεράς ταχύτητας χημικής αντίδρασης με την θερμοκρασία 
 •  Ηλεκτροχημεία: Αγωγιμότητα διαλυμάτων, ενεργότητα και συντελεστές ενεργότητας, χημικές αντιδράσεις στις διαφασικές περιοχές, ηλεκτρική διπλοστοιβάδα, δυναμικά ηλεκτροδίων και ηλεκτροχημικών στοιχείων, ηλεκτροχημική ισορροπία, θερμοδυναμική ανάλυση του δυναμικού ισορροπίας, εξάρτηση των δυναμικών οξειδοαναγωγής από την ενεργότητα ουσιών, εξάρτηση των δυναμικών μεταλλοϊόντων από την ενεργότητα ουσιών, εξάρτηση των δυναμικών Donnan, είδη ηλεκτροχημικών στοιχείων

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Κρυοσκοπία : Προσδιορισμός του μοριακού βάρους μη-πτητικής οργανικής ένωσης από την ταπείνωση του σημείου πήξεως 
 •  Θερμοχημεία : Προσδιορισμός της θερμότητας εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση 
 •  Χημική Ισορροπία : Προσδιορισμός της σταθεράς χημικής ισορροπίας 
 •  Χημική Κινητική: Προσδιορισμός των κινητικών παραμέτρων χημικής αντίδρασης 
 •  Αγωγιμότητα : Προσδιορισμός συγκέντρωσης α) ισχυρού οξέος και β) μίγματος ισχυρού και ασθενούς οξέος με αγωγιμομετρική τιτλοδότηση