Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-B22-NEW Μοριακή Γενετική - Φαρμακογονιδιωματική PDF Εκτύπωση

Διδάσκων Γ. Πατρινός, Τ. Πυριόχου

 • Εισαγωγή στη Μοριακή Γενετική 
 •  Γονιδιακές οικογένειες στον άνθρωπο και επαναλαμβανόμενα γονίδια 
 •  Το ευκαρυωτικό γονιδίωμα 
 •  Περιεχόμενο του γονιδιώματος 
 •  Ρύθμιση της Γονιδιακής έκφρασης (μεταγραφική ρύθμιση, υποκινητές, ενισχυτές, αποσιωπητές, LCRs, μονωτές, ενεργοποίηση της μεταγραφής) 
 •  Χρωμοσώματα και νουκλεοσώματα, έλεγχος της χρωματινικής δομής, και επεξεργασία του RNA 
 •  Εισαγωγή στη Μοριακή Γενετική ανθρώπου. Γενεαλογικά δένδρα. γενετική ποικιλότητα, μεταλλάξεις, μεταφορά γενετικού υλικού, φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, αλληλεπίδραση γονιδίων 
 •  Παραδείγματα μονογονιδιακών νοσημάτων (Μεσογειακή αναιμία) 
 •  Εισαγωγή στην Φαρμακογονιδιωματική 
 •  Φαρμακογονιδιωματική και κλινική πράξη 
 •  Φαρμακογονιδιωματική στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες.   

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Το μάθημα «Μοριακή Γενετική και Φαρμακογονιδιωματική» συνοδεύεται από μία υπολογιστική άσκηση και τέσσερις πειραματικές ασκήσεις, σύμφωνα με τον εργαστηριακό οδηγό του μαθήματος.

 • Υπολογιστική Άσκηση: Βιολογικές βάσεις δεδομένων με απήχηση στην Φαρμακογονιδιωματική (PharmGKB, DruGeVar) 
 •  Εργαστηριακή Άσκηση 1: Απομόνωση DNA 
 •  Εργαστηριακή Άσκηση 2: Έλεγχος της ποιότητας και μέτρηση της συγκέντρωσης των νουκλεϊκών οξέων 
 • Εργαστηριακή Άσκηση 3: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
 •  Εργαστηριακή Άσκηση 4: Περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
 •  Εργαστηριακή Άσκηση 5: Ανάγνωση της πρωτοταγούς αλληλουχίας του DNA και χαρακτηρισμός φαρμακογονιδιωματικών δεικτών