Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-Y 413 Φαρμακευτική Χημεία IV PDF Εκτύπωση

Διδάσκων: Γ. Πάϊρας, Μ. Φουστέρης
Εργαστήριο: Χ. Καμούτσης, Π. Μαγκριώτης, Σ. Νικολαρόπουλος, Γ. Πάϊρας,  Μ. Φουστέρης

Φάρμακα κατά των Λοιμώξεων

Κατηγορίες (Αντιμικροβιακά, Αντιμυκητιακά, Αντιιικά, Αντιπρωτοζωικά, Ανθελμινθικά). Ορολογία, Βακτηριοστατικά και Βακτηριοκτόνα, MIC-ΜΒC. Σχέσεις μεταξύ Ξενιστού-Παθογόνου - Αντιμικροβιακού Παράγοντα (ΑΜΠ). Παράμετροι που σχετίζονται με την in vivo δραστικότητα ενός ΑΜΠ (Σημείο της λοίμωξης, Σύνδεση με πρωτε:ίνες του πλάσματος, Οδός απέκκρισης, Το αναοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, In vivo και in vitro συνθήκες αξιολόγησης ενός ΑΜΠ, Ηλικία-Γενετικοί παράγοντες, Εγκυμοσύνη-Γαλουχία, ΚΝΣ).

Αντιμικροβιακά. Κατάταξη των αντιμικροβιακών παραγόντων. Φάσμα δράσεως και σύντομη αναφορά στα σύγχρονα προβλήματα της αντιβιοθεραπείας.

 • Αναστολείς Συνθέσεως του Βακτηριακού Κυτταρικού Τοιχώματος.
  1. Αντιβιοτικά β-λακταμών: Πενικιλλίνες (ευαίσθητες στην πενικιλλινάση, ανθεκτικές στην πενικιλλινάση, ευρέος φάσματος, αντιψευδομοναδικές, διάφορες), Παρατηρήσεις σχετικά με τη σταθερότητα του λακταμικού δακτυλίου, Αλλεργικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τα πενικιλλινούχα. Προϊόντα αποικοδομήσεως των πενικιλλινών. Πενικιλλανικό οξύ. Πενικιλλοϊκό οξύ. Πεναμαλδικό οξύ. Πενικιλλαμίνη. Πενιλλαλδεΰδη. 6-Αμινοπενικιλλανικό οξύ (6-ΑΡΑ). Πλευρική αλυσίδα πενικιλλινών και σχέσεις δομής δραστικότητας του εκάστοτε μορίου. Κεφαλοσπορίνες (διάκριση σε γενεές, λεπτομερής περιγραφή ανά γενεά). Οξακεφέμες και Καρμπακεφέμες. Καρμπαπαπενέμες. Μονομπακτάμες. 2. Γλυκοπεπτίδια: Βανκομυκίνη, Τεϊκοπλα¬νίνη. 3. D-Κυκλοσερίνη. 4. Βακιτρακίνες: Βακιτρακίνη Α, Συνδυασμοί.
 • Αναστολείς Πρωτεϊνοσύνθεσης. 1. Αμινογλυκοζίτες: Οικογένεια της Στρεπτο¬μυκίνης (Στρεπτομυκίνη, Υδροξυστρεπτομυκίνη). Οικογένεια της Νεομυκίνης (Νεομυκίνες B & C, Παρομομυκίνες I & II). Οικογένεια της Καναμυκίνης Α (Καναμυκίνες Α & Β, Τομπραμυκίνη, Αμικασίνη). Οικογένεια της Γενταμικίνης (Γενταμικίνες, Σισομικίνη, Νετιλμικίνη). 2. Οξαζολιδινόνες-Λινεζολίδη. 3. Τετρακυ¬κλίνες. 4. Μακρολίδες. 5. Λινκοζαμίδες. 6. Χλωραμφαινικόλη. 7. Σπεκτινομυκίνη.
 • Διάφορα Αντιμικροβιακά. 1. Αναστολείς Συνθέσεως του φυλλικού οξέος: Σουλ¬φοναμίδια, Τριμεθοπρίμη, Συνδυασμοί. 2. Κινολόνες: 4-Κινολόνες, 6-Φθορο-4-κινολόνες, Ναφθυριδίνες. 3. Διάφορα αντιμικροβιακά: Στρεπτογραμίνες (κινουπριστίνη/δαλφοπριστίνη), Φωσφονικά οξέα, Νιτροφουράνια, Μεθεναμίνη, Μουπιροσίνη.
 • Αντιμυκοβακτηριακά. 1. Αντιφυματικά Φάρμακα. 2. Φάρμακα κατά της νόσου του Hansen.

Αντιμυκητιακά. Κατάταξη των αντιμυκητιακών παραγόντων. Φάσμα δράσεως και σύντομη αναφορά στα προβληματα της αντιμυκητιακής θεραπείας.

 • Πολυένια που διαφοροποιούν τη λειτουργικότητα της μεμβράνης. Αμφοτερικίνη Β, Νυστατίνη.
 • Αναστολείς σύνθεσης της εργοστερόλης. 1. Ιμιδαζόλια: Κετοκο¬ναζόλη, Μικο¬ναζόλη, Κλοτριμαζόλη. 2. Τριαζόλια: Φλουκοναζόλη, Ιτρακοναζόλη, Βορικο¬ναζόλη, Ραβουκοναζόλη, Ποσακοναζόλη.
 • Αναστολείς της κυτταρικής διαίρεσης. Γκριζεοφουλβίνη, Μπενομύλη.
 • Αναστολείς σύνθεσης των πυρηνικών οξέων. 5-Φθοροκυτοσίνη, Τριμεθοπρίμη. Αναστολείς πρωτεϊνικής σύνθεσης. Σινεφουγκίνη.
 • Παράγοντες που επεμβαίνουν στη σύνθεση του τοιχώματος. Εχινοκανδίνες, Νικκομυκίνες.

Αντιιικά. Κατάταξη των αντιμυκητιακών παραγόντων. Φάσμα δράσεως και σύντομη αναφορά στα προβληματα της αντιμυκητιακής θεραπείας.

 • Αναστολείς πρώιμων ιικών διεργασιών. Αμανταδίνη, Ριμανταδίνη.
 • Αναστολείς σύνθεσης πυρηνικών οξέων. Ακυκλοβίρη, Γκανκικλοβίρη, Φαμκικλοβιρη. Σοριβουδίνη, Φοσκαρνέτη, τριφλουριδίνη, Ριμπαβιρίνη.
 • Αναστολείς της Ανάστροφης Μεταγραφάσης. Ζιδοβουδίνη, Ζαλσιταβίνη, Διδανοσίνη, Σταβουδίνη, Λαμιβουδίνη, Νεβιραπίνη.
 • Αναστολείς της HIV πρωτεάσης. Ριτοναβίρη, Σακουιναβίρη, Ινδιναβίρη, Νελφιναβίρη.
 • Ιντερφερόνες.
  Βιταμίνες
 • Βιταμίνες. Διάκριση βιταμινών. Καταστάσεις που οδηγούν σε αβιταμίνωση (πληθυσμιακές, παθολογικές). Κατάχρηση βιταμινών.
 • Λιποδιαλυτές βιταμίνες: Βιταμίνη Α (υπερβιταμίνωση Α), καροτένια. Βιταμίνη D. Βιταμίνη Ε. Βιταμίνη Κ.
 • Υδατοδιαλυτές βιταμίνες: Βιταμίνη Β1. Βιταμίνη Β2. Νικοτινικό οξύ (νιασίνη), Νικοτιναμίδιο (Β3 ή ΡΡ). Βιταμίνη Β6. Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ). Βιταμίνη Η (βιοτίνη). Βιταμίνη C.
 • Φάρμακα κατά μεγαλοβλαστικών αναιμιών: Φυλλικό οξύ, Βιταμίνη Β12.


Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Ογκομετρικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών. 
 • Χρωματογραφία προσροφήσεως και χρωματογραφία κατανομής.
 • Πολωσιμετρικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών.
 • Σημείο Τήξεως – Προσδιορισμός ταυτότητας
 • Σύνθεση επιλεγμένων φαρμακολογικά δραστικών ουσιών.