Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-Y 512 Φαρμακευτική Πρακτική PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Σ. Αντιμησιάρη , Σ. Νικολαρόπουλος, Γ. Παϊρας, Σ. Τοπούζης

Άσκηση σε Φαρμακεία Ανοικτά στο Κοινό

 • Σύγχρονη Οργάνωση Φαρμακείου
 • Στοιχεία Φαρμακευτικού Marketing
 • Εκτέλεση Συνταγών (ανάγνωση, αναγνώριση, συμπλήρωση)
 • Αντιμετώπιση Ειδικών Περιπτώσεων στη Συνταγογράφηση (μη ορθή συνταγογράφηση, ελλιπής συνταγογράφηση)
 • Ορθή Τήρηση Βιβλίων Φαρμακείου
 • Παροχή Α΄ Βοηθειών στον Χώρο του Φαρμακείου
 • Γαληνικά Σκευάσματα
 • Θέματα Επαγγελματικής Δεοντολογίας
 • Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας
 • Χορήγηση Ουσιών Ελεγχόμενης Συνταγογράφησης
 • Συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς

Άσκηση σε Νοσοκομειακά Φαρμακεία

 • Ιδιαιτερότητες του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
 • Χορήγηση και Χρήση Παραφαρμακευτικών Ειδών
 • Οργάνωση Νοσοκομειακού Φαρμακείου-Ιδιαιτερότητες
 • Αμιγώς Νοσοκομειακά Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Σχέση του Νοσοκομειακού Φαρμακείου με τις Νοσοκομειακές Μονάδες

Άσκηση σε Φαρμακευτικές Βιομηχανίες

 • Χωροταξική Διάρθρωση Παραγωγικής Μονάδας
 • Οργανολογία-Διαδικασίες Βιομηχανικής Πρακτικής
 • Scaling Up
 • Διαδικασίες Παραγωγής και Λήψης Αποφάσεων σε Σχέση με το Φάρμακο
 • Έλεγχος Ποιότητας (Πρώτων Υλών-Διεργασιών-Τελικού Προϊόντος)
 • Οργάνωση και Λειτουργία Γραμμών Παραγωγής
 • Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίων Ελέγχου
 • Σύνταξη Φακέλων Εγκρίσεως Νέων Φαρμάκων
 • Σύνταξη Εκθέσεων Ελέγχου
 • Κανόνες Καλής Παρασκευής Φαρμάκων (GMP)
 • Μέθοδοι Επαλήθευσης Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Validation)
 • Oργάνωση Τμημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance)