Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Μαθηματα νέου μεταπτυχαικού 2018-19 PDF Εκτύπωση

Τα παρεχόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Α. Κορμού (ο κάθε ΜΦ θα επιλέγει τα 3)

DPHA_1 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων

DPHA_2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων

DPHA_3 Φαρμακευτική Ανάλυση - Βιοφασματοσκοπία

DPHA_4 Προκλινική και Κλινική Αξιολόγηση Φαρμάκων

Β. Κατεύθυνσης (ο κάθε ΜΦ θα παίρνει υποχρεωτικά 2 που θα αφορούν στην κατεύθυνσή του και 1 από οποιαδήποτε κατεύθυνση)

 1. Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα 
  1. DPHA_A01 Φυσικά προϊόντα στην ανακάλυψη φαρμάκων 
  2. DPHA_A02 Σύγχρονες μέθοδοι στη σύνθεση φαρμάκων 
  3. DPHA_A03 Βιομοριακό NMR και πρωτεϊνική αρχιτεκτονική 
 2. Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική 
  1. DPHA_B01 Νανοφάρμακα και ειδικές μορφές για χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών  
  2. DPHA_B02 Στατιστική και Διαχείριση ποιότητας στη Φαρμακευτική 
  3. DPHA_B03 Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση και Τεχνικές Χαρακτηρισμού Φαρμακομορφών 
 3. Κατεύθυνση: Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία 
  1. DPHA_C01 Μοριακοί Στόχοι της Δράσης Φαρμάκων
  2. DPHA_C02 Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία και Βιοπληροφορική 
  3. DPHA_C03 Θεραπευτικές προσεγγίσεις ακριβείας