Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_1 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων PDF Εκτύπωση

DPHA_1 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων

Διδάσκοντες: Φ. Λάμαρη, Β. Μαγκαφά, Π. Μαγκριώτης, Σ. Νικολαρόπουλος, Γ. Πάιρας, Γ. Σπυρούλιας, Μ. Φουστέρης

Συντονιστής: Γ. Πάιρας

Ύλη:

Μοριακοί στόχοι για την ανακάλυψη φαρμάκων.

Αρχές της Δομικής Βιοπληροφορικής, Υπολογιστικής &  Δομικής Βιολογίας – Μέθοδοι κι Εργαλεία, Βάσεις δεδομένων, αναζήτηση/εξόρυξη βιολογικών δεδομένων.

Πρόβλεψη, πειραματική μελέτη και ανάλυση της δομής φαρμακευτικών στόχων, Σύγκριση των διαμορφωτικών χαρακτηριστικών φαρμακευτικών στόχων.

Προσεγγίσεις για την ανακάλυψη οδηγών ενώσεων (τυχαιότητα, σχεδιασμός αναλόγων ενώσεων, διαλογή ενώσεων, ορθολογικός σχεδιασμός).

Ανακάλυψη βιοδραστικών φυσικών προϊόντων από φυσικές πηγές: εξέταση των πρώτων υλών και στρατηγικές μελέτης και απομόνωσης (τυχαίος έλεγχος, εθνοφαρμακολογικές προσεγγίσεις, χημική οικολογία, κλασμάτωση καθοδηγούμενη από τη βιοδραστικότητα, βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις).

Σχεδιασμός βιοδραστικών ενώσεων με βάση τη δομή του Φαρμακευτικού στόχου και σχεδιασμός με βάση τη δομή και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσδέτη.

Βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιοδραστικών ενώσεων και μοριακών στόχων (δομικές τροποποιήσεις, σχέσεις δομής-δραστικότητας).

Βελτιστοποίηση της πρόσβασης βιοδραστικών ενώσεων σε μοριακούς στόχους (βελτιστοποίηση υδρόφιλων/υδρόφοβων ιδιοτήτων, μεταβολισμός φαρμάκων, προφάρμακα).

Εκτίμηση των Αναστολέων Ενζύμων στην Ανακάλυψη Νέων Φαρμάκων

1.    Γιατί τα ένζυμα αποτελούν πολύ καλούς στόχους φαρμάκων.

2.    Μηχανισμοί ενζυμικών αντιδράσεων.

3.    Αντιστρεπτοί Αναστολείς (Αργά και ισχυρά προσδενόμενοι αναστολείς).

4.    Μη Αντιστρεπτοί Αναστολείς.

5.    Αναστολείς ανάλογα μεταβατικής κατάστασης.

6.    Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων.

Υπολογιστικά εργαλεία στο σχεδιασμό και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Ποσοτικές σχέσεις δομής δραστικότητας (QSAR).

Επιλεγμένες περιπτώσεις μελέτης από τη σύγχρονη ανακάλυψη φαρμάκων.