Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων PDF Εκτύπωση

DPHA_2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων

Διδάσκοντες: Σ. Αντιμησιάρη, Κ. Αυγουστάκης, Π. Κλεπετσάνης, Σ. Χατζηαντωνίου

Συντονιστής: Σ. Αντιμησιάρη

Ύλη:

__MCE_ITEM____MCE_ITEM__1. Βασικά Στοιχεία και Ειδικά Θέματα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων

Συστατικά (Δραστική ουσία, έκδοχα, περιέκτης) Είδη, προδιαγραφές, Επιλογή.

Φυσικοχημικοί Παράγοντες.

Βιοφαρμακευτικοί Παράγοντες.

Οδοί Χορήγησης :  Ειδικές Συνθήκες/προδιαγραφές/έκδοχα/παραγωγή/περιέκτες.

Από του στόματος/Per os χορηγούμενες μορφές –Επιλογή βέλτιστης μορφής –Τεχνολογίες κάλυψης δυσάρεστης οσμής/γεύσης.

Ενέσιμες μορφές - Διαδερμικά, Οφθαλμικά, Εισπνεόμενα, Τοπική Χορήγηση.

Καινοτόμες και ειδικές μορφές (Νανοτεχνολογία, Δερμοφαρμακευτικά προϊόντα, κ.λπ.).

Ειδικά θέματα για ειδικές ομάδες πληθυσμών (παιδιατρικά, γηριατρικά κ.λπ.) και ειδικά προϊόντα (Βιολογικά, Πρωτεΐνες, κ.ά.).

In vitro και In vivo τεχνικές για την αξιολόγηση/έλεγχο φαρμακευτικών προϊόντων -Γενόσημα Προϊόντα.

__MCE_ITEM____MCE_ITEM__2. Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Παραγωγής

Επαγγελματική Ασφάλεια- Καθαριότητα-Διασταυρούμενη Μόλυνση, Επιχειρησιακή Ικανότητα, Τεχνική Ικανότητα -Χημική Σταθερότητα στην βιομηχανική παραγωγή-Έλεγχος Ποιότητας.

Βιομηχανική Παραγωγή Ενέσιμων Προϊόντων.

Μαθηματικά μοντέλα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών.

Καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής συμβατικών και προηγμένων μορφών [3D printing, συστήματα μικρορροής).

Κρυσταλλικά και άμορφα στερεά και τεχνικές χαρακτηρισμού.

Σταθερότητα φαρμακευτικών προϊόντων.

Συμβατότητα φαρμακομορίων / εκδόχων.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών ελεγχόμενης αποδέσμευσης.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λυόφιλων προϊόντων και μελέτη παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα.

Σχεδιασμός παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα.

Αναλυτική Τεχνολογία Διαδικασιών (ΡΑΤ)-Ποιότητα μέσω σχεδιασμού (QbD).

Διαδικασία έγκρισης φαρμακευτικών προϊόντων.

Συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων.

3. Καθοδηγούμενη Εργασία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμακευτικού προϊόντος για δεδομένη Παθολογία και ειδικές συνθήκες ασθενών/δραστικών ουσιών (περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την επιλογή δραστικής ουσίας, οδού χορήγησης, κλπ. Συγγραφή εργασίας και παρουσίαση).