Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_3 Φαρμακευτική Ανάλυση – Βιοφασματοσκοπία PDF Εκτύπωση

DPHA_3 Φαρμακευτική Ανάλυση – Βιοφασματοσκοπία

Διδάσκοντες: Χ. Κοντογιάννης, Φ. Λάμαρη, Μ. Όρκουλα

Συντονιστής: Μ. Όρκουλα

Ύλη: Χαρακτηριστικά αναλυτικών μεθόδων-Πρότυπα διαλύματα-Διαδικασία επικύρωσης-Κρίσιμες ρυθμιστικές απαιτήσεις από την Φαρμακοποιία και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Φασματοσκοπία Ορατού-UV: Εισαγωγή, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, νόμοι και περιορισμοί απορρόφησης, σχεδιασμός οργάνων και αρχή λειτουργίας, έννοια χρωμοφόρου, αυξόχρωμα.

Φασματοσκοπία IR, ATR και micro-IR: Βασικές αρχές - Μοριακές δονήσεις, δονητική συχνότητα, παράγοντες που επηρεάζουν τις δονητικές συχνότητες, τεχνικές δειγματοληψίας, όργανα, ερμηνεία φάσματος, FT-IR, θεωρία και εφαρμογές.

Φασματοσκοπία Raman και μικρο-Raman: Βασικές αρχές - τεχνικές δειγματοληψίας, όργανα, ερμηνεία φάσματος, θεωρία και εφαρμογές.

Φασματοσκοπία φθορισμού: Βασικές αρχές, όργανα, ερμηνεία φάσματος, θεωρία και εφαρμογές.

Κυκλικός διχρωισμός: Βασικές αρχές, όργανα, ερμηνεία φάσματος, θεωρία και εφαρμογές.

Φασματομετρία μάζας: Θεωρία, τεχνικές ιονισμού: ιονισμός με ηλεκτρόνια, χημικός ιονισμός, ιονισμός πεδίου, βομβαρδισμός ταχέων ατόμων, εκρόφηση πλάσματος, διαδικασία κατακερματισμού: τύποι σχάσης, ανάλυση, ερμηνεία φάσματος και εφαρμογές αναγνώρισης και προσδιορισμού δομών.

Προκατεργασία δείγματος για διαχωριστικές τεχνικές.

Ηλεκτροφόρηση: Θεωρία, διάφορες τεχνικές (π.χ. σε χαρτί, σε πηκτή, τριχοειδής ηλεκτροφόρηση κ.λπ.) και πειραματικές διατάξεις. Εφαρμογές στην ανάλυση φαρμάκων.

Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας: Θεωρία, απλές και αυτοματοποιημένες πειραματικές διατάξεις και εφαρμογές.

Υγρή και αέρια χρωματογραφία (LC και GC): θεωρία, βασική οργανολογία και διαφορετικές τεχνικές και τρόποι ανίχνευσης με έμφαση στη φασματομετρία μάζας. Εφαρμογές στη φαρμακευτική ανάλυση.