Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_4 Προκλινική και Κλινική Αξιολόγηση Φαρμάκων PDF Εκτύπωση

DPHA_4 Προκλινική και Κλινική Αξιολόγηση Φαρμάκων

Διδάσκοντες: Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Πατρινός, Κ. Πουλάς, Γ. Σιβολαπένκο, Γ. Σωτηροπούλου, Σ. Τοπούζης

Συντονιστής: Σ. Τοπούζης

Ύλη:

Φαρμακολογικές και βιοχημικές βασικές έννοιες βιοδραστικότητας χημικών ενώσεων (EC50, IC50, Km, κ.λπ).

Βιοχημικές, ανοσολογικές και ανοσοχημικές μέθοδοι in vitro αξιολόγησης της δράσης χημικών ενώσεων

In vitro κυτταρικά και οργανιδιακά (organoid) πρότυπα για την ταυτοποίηση και αξιολόγηση βιοδραστικών ενώσεων.

Organs-on-a-chip για την προκλινική αξιολόγηση βιοδραστικών ενώσεων.

In vivo πειραματικά πρότυπα προκλινικής αξιολόγησης βιοδραστικών ενώσεων.

Ρυθμιστικό πλαίσιο προκλινικής έρευνας φαρμάκων σε ζώα.

Προκλινικά δεδομένα (ADMET) που απαιτούνται για την εισαγωγή σε κλινικές μελέτες.

Σχεδιασμός κλινικών μελετών και ανάπτυξη βιοδεικτών θεραπευτικής δράσης και τοξικότητας φαρμάκων.

Ρυθμιστικό πλαίσιο κλινικής ανάπτυξης φαρμάκων.

Μηχανισμοί έγκρισης φαρμάκων.

Ρυθμιστικό πλαίσιο για έγκριση φαρμάκων με φαρμακογονιδιωματικούς βιοδείκτες.

Διαδικασίες παρακολούθησης ασφάλειας των φαρμάκων-Φαρμακοεπαγρύπνηση.