Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_A01 Φυσικά προϊόντα στην ανακάλυψη φαρμάκων PDF Εκτύπωση

DPHA_A01 Φυσικά προϊόντα στην ανακάλυψη φαρμάκων

Διδάσκοντες: Φ. Λάμαρη, Β. Μαγκαφά, Π. Μαγκριώτης

Συντονιστής: Φ. Λάμαρη

Ύλη: Ιστορική αναδρομή σημασίας φυσικών προϊόντων στην ανακάλυψη φαρμάκων.

Ο ρόλος της παραδοσιακής θεραπευτικής στην ανακάλυψη φαρμάκων. Στρατηγικές μελέτης.

Φυσικά  προϊόντα ως δραστικά συστατικά φαρμακευτικών προϊόντων.

Φυσικά προϊόντα από φυτά.

Φυσικά προϊόντα από μικροοργανισμούς.

Φυσικά προϊόντα από θαλάσσιους οργανισμούς.

Φυσικά προϊόντα από άλλες πηγές.

Τεχνικές εκχύλισης, κλασμάτωσης και απομόνωσης φυσικών προϊόντων. Δομικός χαρακτηρισμός. Τεχνικές αποφυγής της επανάληψης της ταυτοποίησης των ίδιων φυσικών προϊόντων.

Μεταβολομικές προσεγγίσεις στη μελέτη των φυσικών πρώτων υλών.

Προσεγγίσεις βιολογικής αξιολόγησης φυσικών προϊόντων και ιδιαίτερα προβλήματα. Ενώσεις που παρεμποδίζουν μη ειδικά τον έλεγχο της βιοδραστικότητας.

Τα εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια ως φαρμακευτικά προϊόντα. Ρυθμιστικές απαιτήσεις, ποιοτικός έλεγχος. Τα ζητήματα της συνέργειας και του ανταγωνισμού.

Τεχνικές αειφόρου παραγωγής των βιοδραστικών φυσικών προϊόντων.