Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_A02 Σύγχρονες μέθοδοι στη σύνθεση φαρμάκων PDF Εκτύπωση

DPHA_A02 Σύγχρονες μέθοδοι στη σύνθεση φαρμάκων

Διδάσκοντες: Β. Μαγκαφά, Π. Μαγκριώτης, Σ. Νικολαρόπουλος, Γ. Πάϊρας, Μ. Φουστέρης

Συντονιστής: Μ. Φουστέρης

Ύλη:

Αλλυλική Τάση Α1,2 και Α1,3. Εφαρμογές της αλλυλικής τάσης σαν στερεοχημική αρχή στην στερεοεκλεκτική σύνθεση.

Aσύμμετρη σύνθεση: Μέθοδοι και εφαρμογές στην σύνθεση φαρμάκων.

Ασύμμετρη οργανοκαταλυτική σύνθεση κεκορεσμένων Ν-ετεροκυκλικών δακτυλίων.

Χημεία βασικών ετεροκυκλικών πυρήνων που εμπεριέχονται σε φάρμακα.

Μηχανισμοί Αντιδράσεων Σύζευξης κατά Buchwald-Hartwig, Hiyama-Denmark,  Kumada, Migita-Kosugi-Stille,  Negishi, Suzuki-Miyaura, και Sonogashira.

Συνδυαστική Χημεία και Παράλληλη Σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων (Σχεδιασμός και σύνθεση βιβλιοθηκών ενώσεων).

Σύνθεση μικρών βιοδραστικών μορίων μέσω αντιδράσεων πολλαπλών συστατικών.

Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή φάση (στερεά υποστρώματα, γενικά πρωτόκολλα).

Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή φάση με μικροκύματα.

Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή φάση με διαλύτες και αντιδραστήρια φιλικά με το περιβάλλον.

Ενζυμική σύνθεση πεπτιδίων.

Επιλεγμένες περιπτώσεις μελέτης από την σύγχρονη σύνθεση φαρμάκων.