Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_B01 Νανοφάρμακα και ειδικές μορφές για χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών PDF Εκτύπωση

DPHA_B01 Νανοφάρμακα και ειδικές μορφές για χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών

Διδάσκοντες: Σ. Αντιμησιάρη, Κ. Αυγουστάκης, Π. Κλεπετσάνης, Σ. Χατζηαντωνίου,

Συντονιστής: Π. Κλεπετσάνης

Ύλη:

Εισαγωγή - Βασικά Στοιχεία.

Σχεδιασμός Συστημάτων για την Ελεγχόμενη χορήγηση Φαρμάκων - Φαρμακοκινητική/Φαρμακοδυναμική βάση της ελεγχόμενης χορήγησης - Μηχανισμοί Ελεγχόμενης αποδέσμευσης.

Μεθοδολογίες Εντοπισμού/Στόχευσης - Απορρόφηση - διαπέραση φραγμών - Βιοαποικοδόμηση - βιοσυμβατότητα - αιματοσυμβατότητα νανομορφών (Πρισμοί και μέθοδοι ελέγχου).

Συστήματα για διάγνωση και για ταυτόχρονη θεραπεία ή και παρακολούθηση θεραπευτικού αποτελέσματος - monitoring - Συστήματα για γονιδιακή θεραπεία (Δομή, Συστατικά, Παρασκευή, Χαρακτηρισμός, in vitro/in vivo αξιολόγηση).

Άλλα ειδικά συστήματα χορήγησης: Στερεές μορφές για per os χορήγηση - Διαδερμικά Συστήματα Χορήγησης  - Γαλακτώματα-μικρογαλακτώματα, γέλες (in situ σχηματιζόμενα) - Οσμωτικά ρυθμιζόμενα συστήματα (Συστατικά, Παρασκευή, Χαρακτηρισμός, in vitro/in vivo αξιολόγηση).

Λιποσώματα και υβριδικά λιποσώματα (Συστατικά-Δομή, Παρασκευή, in vitro/in vivo αξιολόγηση - Εφαρμογές).

Νανοσωματίδια - Νανοκάψουλες (Συστατικά-Δομή, Παρασκευή, Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός, Εφαρμογές).

Ο Ρόλος των πολυμερών σε καινοτόμες μορφές χορήγησης φαρμάκων.

Κυκλοδεξτρίνες (Δομή, Παρασκευή συμπλόκων, Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός, Εφαρμογές).

Λιπιδικοί Νανοφορείς και Νανογέλες.

Νανοκαλλυντικά.

Φ/Χ Χαρακτηρισμός νανοφορέων.

Μέθοδοι μελέτης αλληλεπίδρασης νανοφορέων με ιστούς.