Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_B02 Στατιστική και Διαχείριση ποιότητας στη Φαρμακευτική PDF Εκτύπωση

DPHA_B02 Στατιστική και Διαχείριση ποιότητας στη Φαρμακευτική

Διδάσκοντες: Κ. Αυγουστάκης

Συντονιστής: Κ. Αυγουστάκης

Ύλη:

Ορισμοί και εισαγωγικές έννοιες.

Πιθανότητα, Κατανομές πιθανότητας.

Στατιστική Εκτιμητική, Έλεγχος υποθέσεων.

Επιλογή δείγματος, Μέγεθος δείγματος, ισχύς δοκιμασίας.

Γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση.

Ανάλυση διακύμανσης Ι.

Ανάλυση διακύμανσης ΙΙ.

Παραγοντικοί σχεδιασμοί.

Πειραματικός σχεδιασμός στις κλινικές δοκιμές.

Μη-παραμετρικοί στατιστικές μέθοδοι.

Επικύρωση διαδικασίας (process validation).

Διασφάλιση ποιότητας (quality assurance).

Ολική διαχείριση ποιότητας (total quality management).