Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_C01 Μοριακοί Στόχοι της Δράσης Φαρμάκων PDF Εκτύπωση

DPHA_C01 Μοριακοί Στόχοι της Δράσης Φαρμάκων

Διδάσκοντες: Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Σωτηροπούλου, Σ. Τοπούζης

Συντονιστής: Ε. Παπαδημητρίου

Ύλη: Κυτταρική, βιοχημική και μοριακή βάση της φαρμακολογίας.

Φάρμακα που δρουν μέσω υποδοχέων. Μοριακή δομή υποδοχέων φαρμάκων.

Ιοντικοί δίαυλοι ως φαρμακολογικοί στόχοι (ενεργοποίηση και αναστολή).

Οι υποδοχείς που δρουν μέσω G-πρωτεϊνών ως θέσεις δράσης φαρμάκων.

Υποδοχείς με ενζυμική δραστικότητα (κινάσης τυροσίνης, κινάσης/σερίνης-θρεονίνης, φωσφατάσης, γουανυλικής κυκλάσης).

Μεταγραφικοί παράγοντες ως θέσεις/στόχοι δράσης φαρμάκων.

Τα ένζυμα ως θέσεις/στόχοι δράσης φαρμάκων.

Εκκρινόμενες (κυκλοφορούσες) πρωτεΐνες (αυξητικοί παράγοντες, κυτταροκίνες) ως στόχοι φαρμάκων.

Αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια, ολιγονουκλεοτίδια αποσιώπησης, απταμερή και microRNAs ως φάρμακα.

Δράση φαρμάκων σε σηματοδοτικά μονοτάπια (κυτταροπλασματικές κινάσες, ενδοκυτταρικό ασβέστιο, κυκλικά νουκλεοτίδια κ.λπ.).

Μέθοδοι ανακάλυψης νέων θεραπευτικών μορίων-στόχων.

Κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες.

Βελτιστοποίηση παραγωγής, σταθερότητας και δραστικότητας πρωτεϊνικών φαρμάκων μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων.

Ανάπτυξη πειραματικών προτύπων ασθενειών με βιοτεχνολογικές/γενετικές μεθόδους σε πειραματόζωα.