Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκηση

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

DPHA_C03 Θεραπευτικές προσεγγίσεις ακριβείας PDF Εκτύπωση

DPHA_C03 Θεραπευτικές προσεγγίσεις ακριβείας

Διδάσκοντες: Σ. Αντιμησιάρη, Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Πατρινός, Γ. Σιβολαπένκο, Γ. Σωτηροπούλου, Σ. Τοπούζης

Συντονιστής: Γ. Πατρινός

Ύλη:

Βασικές αρχές στοχεύουσας θεραπείας/διάγνωσης.

Φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής βάσει συνοδών νόσων και παθήσεων, φύλου, ηλικίας.

Υγρή Βιοψία στην κλινική πρακτική. Αναλυτικές πλατφόρμες και υγρή βιοψία. Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, miRNA και lncRNAs, εξωσώματα.

Βιοδείκτες στη θεραπευτική ακριβείας. Φάρμακα χορηγούμενα ειδικά βάσει γενετικής ανάλυσης/αξιολόγησης του μοριακού στόχου.

Εφαρμογή της Φαρμακογονιδιωματικής στην κλινική πράξη.

Προσεγγίσεις ακριβείας με καινοτόμα νανο-συστήματα στοχευμένης χορήγησης/εντοπισμού  φαρμάκων.

Οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις των θεραπευτικών προσεγγίσεων ακριβείας.

Τοξικογονιδιωματική (Toxicogenomics).