Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-20

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2019-2020

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εξεταστικής του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-COS-21 Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας Καλλυντικών Προϊόντων PDF Εκτύπωση

PHA-COS-21 Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας Καλλυντικών Προϊόντων

 • Έλεγχος Ποιότητας Καλλυντικών Προϊόντων: Φυσικοχημικοί Έλεγχοι (Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά, Έλεγχος pH, ιξώδους, ρεολογικών ιδιοτήτων,
 • Πρωτόκολλα ελέγχου Σταθερότητας – Προσδιορισμός Χρόνου ζωής (Περίοδος Μετά το Άνοιγμα, Χρόνος Ελάχιστης Διατηρησιμότητας).
 • Έλεγχος Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων:
 • Έκθεση Αξιολόγησης Ασφαλείας Καλλυντικού Προϊόντος, Αξιολόγηση Κινδύνου (Risk Assessment).
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Ασφάλειας Δράσης in vitro (πχ HET-CAM tests)