Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2019-2020

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εξεταστικής του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-COS-23 Μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης καλλυντικών προϊόντων PDF Εκτύπωση

PHA-COS-23 Μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης καλλυντικών προϊόντων

 • Αναλυτικές μέθοδοι Προσδιορισμού Συντηρητικών.
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός Φίλτρων Υπεριώδους Ακτινοβολίας.
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός Αλλεργιογόνων με GC/MS.
 • Ανίχνευση και προσδιορισμός Ν-νιτροζοδιοαιθανολαμίνης (NDELA) στα καλλυντικά με 1) HPLC, φωτολύση και παραγοντοποίηση μετά τη στήλη και 2) με HPLC-MS-MS
 • Έλεγχοι προσμίξεων στα καλλυντικά (Φθαλικά, Φορμαλδευδη κλπ)
 • Αναλυτικές μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βαρέων μετάλλων στα καλλυντικά.
 • Αναλυτικές μέθοδοι - ίχνη βαρέων μετάλλων σε τελικά καλλυντικά προϊόντα με τεχνική ICP / MS
 • Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός της διαιθανολαμίνης (DEA) με GC / MS
 • Κριτήρια επικύρωσης για αναλυτικά αποτελέσματα με τη χρήση χρωματογραφικών τεχνικών