ΠΜΣ «ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εκτύπωση

ΠΜΣ «ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Τα προσφερόμενα μαθήματα και οι Μονάδες (ECTS), ανά εξάμηνο, συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Κωδικός

ECTS

Τίτλος Μαθήματος

Α Εξάμηνο

PHA-COS-11

6

Φυσιολογία του ανθρώπινου δέρματος-Δερματολογία

PHA-COS-12

6

Νομοθεσία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο σχετικά με την Παραγωγή και Διάθεση Καλλυντικών Προϊόντων

PHA-COS-13

6

Συστατικά Καλλυντικών Προϊόντων

PHA-COS-14

6

Μικροβιολογία

PHA-COS-15

6

Ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων

Β Εξάμηνο

PHA-COS-21

6

Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας Καλλυντικών Προϊόντων

PHA-COS-22

6

Έλεγχος Αποτελεσματικότητας και τεχνικές υποστήριξης ισχυρισμών καλλυντικών προϊόντων

PHA-COS-23

6

Μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης καλλυντικών προϊόντων

PHA-COS-24

6

Βιομηχανική παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων

PHA-COS-25

6

Εργαστηριακές Ασκήσεις Παρασκευής Καλλυντικών

Γ Εξάμηνο

PHA-COS-31

30

Διπλωματική Εργασία