Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Διπλωματική Εργασία PDF Εκτύπωση

 Κατά το πέμπτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν εάν θα εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία Πειραματική  ή Διπλωματική Εργασία Βιβλιογραφική

Μέσω της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές αποκτούν σημαντικές δεξιότητες όπως

 1. η αναζήτηση, ανάλυση και σύγκριση δεδομένων και πληροφοριών, κάνοντας χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών και πηγών, 
 2. η σύνθεση των πληροφοριών, μέσω κριτικής επεξεργασίας δημοσιευμένων επιστημονικών δεδομένων, 
 3. η απόδοση προφορικά και γραπτά της συνθετικής, δομημένης αυτής γνώσης και 
 4. η ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.

Ιδιαιτέρως, μέσω της Πειραματικής Διπλωματικής Εργασίας, το ΠΠΣ στοχεύει στην απόκτηση από τους φοιτητές εργαστηριακών δεξιοτήτων, ικανότητας γραπτής σύνταξης και προφορικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, αυτονομίας στην λήψης αποφάσεων, και τέλος, ικανότητας αυτόνομης κριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων της εργασίας.

Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Δ.Ε. ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Παπαδημητρίου - Τοπούζης)

Δ.Ε. ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EMBIA (Πουλάς)

Δ.Ε ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (Κοντογιάννης, Όρκουλα)

Δ.Ε ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΟΥ NMR (Σπυρούλιας)

Δ.Ε. ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΛΗ ΔΕΠ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΜΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΓΚΑΦΑ)

Δ.Ε ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΙΝΟΣ)