Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Προπτυχιακές Σπουδές PDF Εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών [ΠΠΣ] καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Η διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών στην Φαρμακευτική Επιστήμη είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση σε 48 (σαράντα οκτώ) υποχρεωτικά Μαθήματα.
 • Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ισχύοντα ανά Ακαδημαϊκό Έτος μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
 • Τα Περιγράμματα Σπουδών για όλα τα Μαθήματα του ΠΠΣ μπορείτε να τα δείτε και να τα κατεβάσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους (links):