Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

sfe

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-20

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2020-2021

Χάρτης

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Προπτυχιακές Σπουδές PDF Εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 • Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στην Φαρμακευτική Επιστήμη είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση.
 • Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, υλοποιείται το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών σταδιακά και κατ' έτος, ενώ κατ' αντιστοιχίαν σταματά η εφαρμογή του Παλαιού προγράμματος.

 • Ειδικότερα:
  • Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής εφαρμόζεται σταδιακά και κατ’ έτος από το 2016-2017 με τους πρώτους αποφοίτους του να ολοκληρώνουν το Ε’ έτος κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 (ολοκλήρωση του 10ου εξαμήνου σπουδών τον Ιούνιο του 2021).
  •  Το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών σταματά να εφαρμόζεται σταδιακά και κατ’ αντιστοιχία με την εφαρμογή του Νέου και θα ολοκληρωθεί κατά το 2019-2020, οπότε θα μπορούν να καταστούν πτυχιούχοι οι Α‘ ετείς φοιτητές του 2015-2016 για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει.
  Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει:

  για τους φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο εξάμηνο σπουδών κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μεταγενέστερα, οι οποίοι δηλώνουν και εξετάζονται στα μαθήματα με τους κωδικούς της μορφής “PHA-Χxx-NEW” που εντάσσονται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής.

  Το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει:

  για τους φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο εξάμηνο σπουδών κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και προγενέστερα, καθώς και για τους φοιτητές που ενεγράφησαν στο 3ο εξάμηνο σπουδών το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (από κατατακτήριες), οι οποίοι δηλώνουν και εξετάζονται στα μαθήματα με τους κωδικούς της μορφής “PHA-X-000” που εντάσσονται στο Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.


 • Σημειώνεται ότι για την εξάσκηση του Επαγγέλματος του Φαρμακοποιού απαιτείται και πρακτική άσκηση διάρκειας ενός χρόνου.
 •