Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

2o Εξάμηνο
PHA-A21-NEW Αναλυτική Χημεία
PHA-A22-NEW Βιοχημεία Ι
PHA-A23-NEW Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος
PHA-A24-NEW Οργανική Χημεία
PHA-A25-NEW Φυσιολογία Ι
PHA-A26-NEW Αγγλική Γλώσσα και Ορολογία ΙΙ