Secretariat Time Programme
Daily
12:00 - 13:30

sfe

Antimisiaris Sophia
Avgoustakis Konstantinos
Kontoyannis Christos
Nikolaropoulos Sotirios
Papadimitriou Evangelia
Patrinos George
Spyroulias George
Sotiropoulou Georgia