Υποψήφιοι Διδάκτορες

Επώνυμο & Όνομα Υποψηφίου Διδάκτορα

Επιβλέπων
Ακαδημαϊκό Έτος Έναρξης
Θέμα/Τίτλος Διατριβής [EL ή  EN]
[Αριθμός Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης κατά την οποία εγκρίθηκε το Θέμα/Τίτλος της Διατριβής]

 


 

1. Hadjimolaali Mohammad

Σ. Αντιμησιάρη
2017-2018
Hyaluronic acid based micelle or liposome for ocular delivery of drugs: preparation, in vitro and in vivo evaluation
[435/16.10.2018]

2. Αποστολόπουλος Ιωάννης

Κ. Πουλάς
2018-2019
Δεν έχει ορισθεί από τον Επιβλέποντα

3. Ατσοπάρδη Κορίνα

Κ. Πουλάς
2018-2019
Μελέτη συμπεριφοράς και ιστολογική ανάλυση επίμυων μετά τη χορήγηση εισπνεόμενων διαλυμάτων νικοτίνης και κανναβινοειδών
[435/16.10.2018]

4. Γεράνιος Λεωνίδας

Π. Κλεπετσάνης
2019-2020
Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση υδρογελών με κυκλοδεξτρίνες για μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη
[459/19.6.2020]

5. Γεωργιοπούλου Παναγιώτα

Γ. Σπυρούλιας
2021-2022
Μεταβολομική μελέτη ασθενών με Covid19 μέσω Φασματοσκοπίας NMR - Aντιστοίχιση του μεταβολομικού προφίλ με την κλινική εικόνα
[484/8.11.2021]

6. Γκατζώνης Πέτρος

Γ. Πάιρας
2009-2010
Παρασκευή, Χαρακτηρισμός και Δομική Μελέτη μέσω Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού του Καταλυτικού Κέντρου της Μεταλλοπρωτεάσης "Θανατηφόρος Παράγοντας του Bacillus Anthracis”
[312/17.2.2009]

7. Δελέγκου Γεώργιος

Γ. Σπυρούλιας
2020-2021
Μελέτη του μηχανισμού ουβικιτινίωσης των υποστρωμάτων της Ε3 Λιγάσης Arkadia
[480/6.7.2021]

8. Ενάκε Καρίνα - Μιχαέλα

Ε. Παπαδημητρίου
2019-2020
Μελέτη του ρόλου της πρωτεϊνης moesin στη μετανάστευση ενδοθηλιακών και καρκινικών κυττάρων για την ανάδειξη ενός νέου φαρμακολογικού στόχου και θεραπευτικών προσεγγίσεων
[454/14.1.2020]

9. Ζαγορίτη Ζωή

Κ. Πουλάς
2012-2013
Διερεύνηση της γενετικής προδιάθεσης της Μυασθένειας στον Ελληνικό πληθυσμό: Ο ρόλος του NLRP3 φλεγμονοσώματος και του σηματοδοτικού μονοπατιού IL12/STAT4
[456/13.2.2020]

10. Ιβλάντσικ Ιλιάνα

Γ. Πατρινός
2020-2021
Εφαρμογή της πολυπαραγοντικής βαθμολόγησης κινδύνου στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου με στόχο την πρόβλεψη της έκβασης της νόσου, της εμφάνισης συννοσηρότητας και της διαμόρφωσης κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης
[467/3.11.2020]

11. Κανναβού Μαρία

Σ. Αντιμησιάρη
2018-2019
Ανάπτυξη καινοτόμων νανομορφών για στοχευμένη μεταφορά θεραπευτικών ή/και απεικονιστικών ουσιών στον εγκέφαλο
[435/16.10.2018]

12. Καραγκούνη  Ευδοκία

Γ. Σπυρούλιας
2018-2019
Συνεισφορά της Μεταβολομικής στην Ανίχνευση/ Ταυτοποίηση και Μελέτη Βιοδεικτών για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο μέσω NMR ανάλυσης βιολογικών υγρών
[454/14.1.2020]

13. Καραμπέρης Καριοφύλλης

Γ. Πατρινός
2019-2020
Πληθυσμιακή Φαρμακογονιδιωματική: Καταγραφή και Ανάλυση Φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών κλινικής σημασίας σε διάφορους πληθυσμούς και τύπους ασθενειών για την εφαρμογή της Φαρμακογονιδιωματικής στην Κλινική Πράξη
[457/13.4.2020]

14. Καστανά Πηνελόπη

Ε. Παπαδημητρίου
2015-2016
Διερεύνηση του ρόλου της πλειοτροπίνης και του υποδοχέα της με δράση φωσφατάσης τυροσίνης στην καρκινική αγγειογένεση in vivo
[398/1.3.2016]

15. Κατράκη Παύλου Σταματική

Ε. Παπαδημητρίου
2015-2016
Διερεύνηση του ρόλου της πλειοτροπίνης και του υποδοχέα της με δράση φωσφατάσης τυροσίνης στη φυσιολογική αγγειογένεση και στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος in vivo
[398/1.3.2016]

16. Κίντος Διονύσιος - Παναγιώτης

Ε. Φουστέρης
2016-2017
Σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση της βιολογικής δράσης νέων ετερόκλυτων ενώσεων που επάγουν τη δράση της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης
[411/16.5.2017]

17. Κόγκος Γεώργιος

Σ. Αντιμησιάρη
2016-2017
Development of liposomal formulations of relaxin-2 and relaxin-2 derivatives, for prolongation of their activity
[425/28.3.2018]

18. Κόκκοτας Νικόλαος

Κ. Αυγουστάκης
2015-2016
Ευαίσθητα στο pH πολυμεροσώματα για την Ελεγχόμενη χορήγηση βιοδραστικών ουσιών
[395/15.12.2015]

19. Κορδού Ζωή

Γ. Πατρινός
2018-2019
Προσδιορισμός της γενετικής αιτιολογίας παρενεργειών ψυχιατρικής αγωγής με αλληλούχιση επόμενης γενιάς
[467/3.11.2020]

20. Κουφάκη Μαργαρίτα - Ιωάννα

Κ. Βασιλείου
2020-2021
Προώθηση και οικονομική αξιολόγηση φαρμακολογονιδιωματικών δοκιμασιών στην ελληνική αγορά
[470/12.1.2021]

21. Λαγωγιάννης Ιωάννης

Κ. Πουλάς
2018-2019
Απομόνωση, Μοριακή Ανίχνευση, Ταυτοποίηση και Αξιοποίηση των εντομοπαθογόνων μυκήτων ως μια νέα φαρμακευτική προσέγγιση στη Φυτική Παραγωγή
[435/16.10.2018]

22. Λιακοπούλου Αγγελική

Σ. Χατζηαντωνίου
2015-2016
Ανάπτυξη και μελέτη λιπιδικών νανοσυστημάτων για την βελτίωση της κλινικής εικόνας δερματικών παθήσεων
[398/19.6.2018]

23. Λύκουρας Μιχαήλ

Χ. Κοντογιάννης
2017-2018
Ανάπτυξη φασματοσκοπικών μεθόδων για την ταυτοποίηση των δραστικών ουσιών σε κρέμες και εναιωρήματα
[430/19.6.2018]

24. Λύκουρα Αθηνά

Β. Μαγκαφά
2018-2019
Ανάπτυξη και Μελέτη Συνθετικών Πεπτιδίων με αντιοξειδωτική δράση. Σχέσεις Δομής- Δραστικότητας
[434/25.9.2018]

25. Μακρυνίτσα Γαρυφαλλιά

Γ. Σπυρούλιας
2015-2016
Μελέτη της διαμόρφωσης και της δυναμικής H-NOX (heme-nitric oxide/oxygen binding) επικρατειών και των συμπλόκων τους με σηματοδοτικά μόρια μέσω Φασματοσκοπίας NMR
[405/3.10.2016]

26. Ματζαράπη Κωνασταντίνα

Γ. Σπυρούλιας
2019-2020
NMR-Μεταβολομική ανάλυση βιολογικών υγρών για την ανίχνευση βιοδεικτών παιδοενδοκρινολογικών διαταραχών
[460/20.7.2020]

27. Μεσιακάρης Κωνσταντίνος

Κ. Πουλάς
2020-2021
Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της κανναβιδιόλης και άλλων δραστικών ουσιών, στην ανάπτυξη νευροεκφυλιστικών παθήσεων και περιφερικών φλεγμονών
[470/12.1.2020]

28. Μισιρλής Αθανάσιος

Σ. Αντιμησιάρη
2019-2020
Ανάπτυξη λυόφιλων λιποσωμικών μορφών συνδυασμού Cefuroxim και Moxifloxacin για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία/ πρόληψη της μετεγχειρητικής ενδοφθαλμίτιδας [467/3.11.2020]

29. Μουζούρα Παναγιώτα

Σ. Αντιμησιάρη
2019-2020
Ανάπτυξη λιποσωμικών μορφών αυξητικών ή/και οστεογενητικών παραγόντων και εκτίμηση της οστεο-αναγεννητικής ικανότητάς τους σε in vitro μοντέλο
[467/3.11.2020]

30. Μουρκογιάννη Ελένη

Ε. Παπαδημητρίου
2017-2018
Ο ρόλος των ριβοσωμάτων και της πρωτεϊνοσύνθεσης στη μετανάστευση ενδοθηλιακών και καρκινικών κυττάρων με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων αντικαρκινικών φαρμακολογικών παρεμβάσεων
[421/28.11.2017]

31. Νατσαρίδης Ευάγγελος

Σ. Αντιμησιάρη
2018-2019
Ανάπτυξη λιποσωμικών μορφών Moxifloxacin για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία/ πρόληψη της μετεγχειρητικής ενδοφθαλμίτιδας
[434/25.9.2018]

32. Ντενέκου Δέσποινα

Ε. Παπαδημητρίου
2016-2017
Μελέτη του υποδοχέα anaplastic lymphoma kinase στην αγγειογένεση, ως στόχου για θεραπευτικές προσεγγίσεις
[411/16.5.2017]

33. Ντούκας Αριστείδης

Κ. Πουλάς
2017-2018
Υπερέκφραση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών σε προκαρυωτικά συστήματα έφρασης αξιοποιώντας την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με προδιάθεση για λάθη [425/28.3.2018]

34. Ξανθόπουλος Αθανάσιος

Ε. Παπαδημητρίου
2021-2022
Διερεύνηση του ρόλου του υποδοχέα PTPRZ1 στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα σε σύγκριση με το αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα
[485/07.12.2021]

35. Παπαϊωάννου Λυγερή

Κ. Αυγουστάκης
2017-2018
Πολυλειτουργικές νανοράβδοι χρυσού φορτωμένες με lapatinib για συνδυαστική φωτοθερμική και φαρμακολογική θεραπεία τύπων καρκίνου που υπερεκφράζουν HER2 υποδοχείς [430/19.6.2018]

36. Παπαντωνίου Παναγιώτης

Κ. Βασιλείου
2020-2021
Οικονομική αξιολόγηση σε γονιδιωματικά καθοδηγούμενες θεραπείες
[478/8.6.2021]

37. Πολίτη Μαρία

Γ. Σπυρούλιας
2017-2018
Έκφραση, απομόνωση, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και μελέτη της Σχέσης Δομής- Λειτουργίας ανασυνδυασμένων πολυπεπτιδίων του αντιγραφικού συμπλέγματος του ιού της Ηπατίδας Ε [ΗΕV1]
[430/19.6.2018]

38. Σαλβάνου Ευαγγελία - Αλεξάνδρα

Κ. Αυγουστάκης
2017-2018
Ραδιοεπισημασμένα νανοσωματίδια ως θεραγνωστικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση του καρκίνου
[424/27.2.2018]

39. Σιαμόγλου Σταυρούλα

Γ. Πατρινός
2017-2018
Μελέτη της Γονιδιωματικής και Επιγονιδιωματικής Αιτιολογίας της Απόκρισης Μεταμοσχευμένων ασθενών στην ανοσοκατασταλτική θεραπευτική αγωγή
[465/6.10.2020]

40. Σκούτα Αγγελική

Γ. Σιβολαπένκο
2016-2017
Προσδιοριστικοί παράγοντες συμμόρφωσης ασθενών στη θεραπεία πολύ σοβαρών χρόνιων παθήσεων
[410/14.3.2017]

41. Σπυροπούλου Ελένη

Γ. Σιβολαπένκο
2016-2017
Η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελληνική εξωνοσοκομειακή αγορά
[410/14.3.2017]

42. Τεμπονέρας Ιωάννης

Ε. Στρατίκος [ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ]
2018-2019
Μελέτη του μοριακού μηχανισμού και βιολογικών επιπτώσεων της τροποποίησης της δραστικότητας ενδοκυττάριων αμινοπεπτιδασών από μικρά μόρια φαρμακολογικού ενδιαφέροντος
[438/18.12.2018]

43. Τζαβάρα Δήμητρα

Σ. Αντιμησιάρη
2013-2014
Σταθεροποιημένα νανοσωματίδια οξειδίου σιδήρου για χορήγηση και στόχευση καρκινικών κυττάρων ή/και διαπέραση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού
[375/20.5.2014]

44. Τσίκα Αικατερίνη

Γ. Σπυρούλιας
2014-2015
Μελέτη του Δομικού Πλαισίου της λειτουργίας πρωτεϊνικών τομέων του Αντιγραφικού Συμπλέγματος ιών των οικογενειών Togaviridae & Coronaviridae, μέσω Φασματοσκοπίας NMR
[387/19.5.2015]

45. Φαρσαλινός Κωνσταντίνος

Κ. Πουλάς
2014-2015
Ανάλυση υγρών αναπλήρωσης για ηλεκτρονικό τσιγάρο και μελέτη της επίδρασής τους σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο
[380/5.5.2015]

46. Φερτάκη Στέφανι

Χ. Κοντογιάννης
2017-2018
Μελέτη της επίδρασης των εκδόχων στην κρυσταλλικότητα δραστικών ουσιών. Η περίπτωση της φαμπριδίνης
[482/4.10.2021]

47. Φουρκιώτης Νικόλαος

Γ. Σπυρούλιας
2020-2021
Διερεύνηση της πρωτεϊνικής αρχιτεκτονικής και του πλέγματος αλληλεπιδράσεων, για την κατανόηση του ρόλου, ανθρώπινων και ιικών πρωτεϊνών στην ADP-ριβοζυλίωση [468/9.11.2020]

48. Χασάπη Στυλιανή

Γ. Σπυρούλιας
2016-2017
Διερεύνηση της δομικής βάσης και των φυσικοχημικών παραγοντων της ενεργοποίησης βακτηριακών H-NOX [heme-nitric oxide/ oxygen binding] επικρατειών από διατομικά αέρια
[434/25.9.2018]

49. Χολέβα Ευφροσύνη

Ε. Παπαδημητρίου
2015-2016
Μελέτη των μηχανισμών μέσω των οποίων ο υποδοχέας με δράση φωσφατάσης τυροσίνης β/ζ ρυθμίζει την καρκινική ανάπτυξη και αγγειογένεση
[400/12.4.2016]

50. Χριστοπούλου Σπυριδούλα

Φ. Λάμαρη
2018-2019
Ανάλυση φυτοχημικής σύστασης ενδημικών taxa του γένους Origanum και συσχέτιση με αποτελέσματα γενετικής ανάλυσης
[442/26.3.2019]

51. Χριστοπούλου Μαγδαλινή

Ε. Παπαδημητρίου
2019-2020
Μελέτη του ρόλου της πλειοτροπίνης στην ανάπτυξη, μετάσταση και αγγειογένεση κυττάρων καρκίνου του μαστού και πνεύμονα με τη χρήση in vitro και in vivo μοντέλων, με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων
[460/20.7.2020]

Γραμματεία

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+302610962300

Γενικές πληροφορίες