Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Προτεινόμενα συγγράμματα 2016-2017

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Τμήμα Φαρμακευτικής

Χαιρετισμός Προέδρου

Το Τμήμα Φαρμακευτικής, από την ίδρυσή του (1977) εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Αντικείμενα του Τμήματος Φαρμακευτικής αποτελούν:

 • σε προπτυχιακό επίπεδο η εκπαίδευση των φοιτητών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της φαρμακευτικής επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και στις αλλαγές του φαρμακευτικού επαγγέλματος.
 • στην έρευνα σε νέα πεδία της φαρμακευτικής επιστήμης και
 • στην αφομοίωση των σημερινών κατευθύνσεων της φαρμακευτικής επιστήμης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Δείτε αναλυτικά για το ιστορικό, την οργάνωση και τις υπηρεσίες του τμήματος

 

Εκδηλώσεις

2nd International Congress of Greek Local Chapter of Controlled Release Society: From Medicinal Chemistry -…

2nd International Congress of Greek Local Chapter of Controlled Release Society: From Medicinal Chemistry - Natural Products to Pharmaceutics & Pharmacokinetics / Pharmacodynamics

                      Dear colleagues, From our position as Chairpersons of the 2nd International Congress of Greek Local Chapter of CRS (Controlled Release Society), which will be held in Athens on 22-24 June 2016, it is our pleasure to welcome you all to Athens. This congress is dedicated to Emeritus Professor George Digenis, University of Kentuky, USA, Emeritus Professor Gregory Gregoriadis, University College London, UΚ, and Emeritus Professor Athanassios Iliadis, University of Aix Marseille, France. In line with the broad spectrum of the research work of the three eminent Emeritus Professors. The congress program covers many aspects of drug research and development. In this context, the theme of the congress is “From Medicinal Chemistry – Natural Products to...

Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής 17 Σεπ 2015

Read more