Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ PDF Εκτύπωση

Κ. Αυγουστάκης

Συνεργάτης: Δρ. Ζωή Παναγή, Κλινικός Φαρμακοποιός


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

I. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Οργάνωση Εργαστηριακών Μονάδων παρασκευής στείρων παρεντερικών διαλυμάτων
  • Προδιαγραφές και εξοπλισμός χώρων παρασκευής στείρων παρεντερικών διαλυμάτων
  • Έλεγχος περιβάλλοντος μονάδας
 2. Είδη διαλυμάτων που απαιτούνται να είναι στείρα
 3. Επίπεδα κινδύνου επιμόλυνσης στην παρασκευή στείρων διαλυμάτων
 4. Στάδια παραγωγής στείρων παρεντερικών διαλυμάτων
  • Προετοιμασία χώρων
  • Παραλαβή και προετοιμασία πρώτων υλών
  • Προετοιμασία εργαζομένων
  • Άσηπτη τεχνική
  • Έλεγχος ποιότητας τελικού προϊόντος
  • Σήμανση τελικών προϊόντων
  • Συσκευασία/Διανομή
 5. Προσωπικό (εργαζόμενοι στις μονάδες παρασκευής)
  • Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση
  • Κανόνες συμπεριφοράς
  • Ένδυση
 6. Ορθή εργαστηριακή πρακτική/κανόνες καλής παρασκευής φαρμάκων
 7. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

II. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 1. Τα αντινεοπλασματικά φάρμακα ως επιβλαβείς για την υγεία ουσίες
 2. Eπαγγελματική έκθεση-Συνέπειες-Αντιμετώπιση επαγγελματικής έκθεσης
 3. Καθαρισμός και Απομόλυνση επιφανειών
 4. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμος
 5. Σχεδιασμός χώρων παρασκευής κυτταροτοξικών διαλυμάτων –Εξοπλισμος (θάλαμοι βιολογικής ασφαλείας)
 6. Κάρτες ασθενών-Πρωτόκολλα χημειοθεραπείας -Συνδυασμοί φαρμάκων
 7. Επαλήθευση των δόσεων των φαρμάκων
 8. Χειρισμός κυτταροτοξικών φαρμάκων εντός του εργαστηριακού θαλάμου
 9. Αποθήκευση διαλυμάτων κυτταροτοξικών φαρμάκων

 ΙΙΙ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ –ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Προσωπικό ενασχολούμενο με τις κλινικές μελέτες - Ο ρόλος του Κλινικού φαρμακοποιού
 2. Ορθή Κλινική Πρακτική (GCP)-Ορισμός-Σκοπός της εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών
 3. Φάρμακα Κλινικών Μελετών (Υπό έρευνα Φάρμακα, IMPs: Investigational Medicinal Products)
  • Η συνταγογράφηση στις κλινικές μελέτες
  • Διακίνηση των IMPs (Προμήθεια-Παραλαβή-Αποθήκευση-Διάθεση/Χορήγηση, Καταμέτρηση, Επιστροφές)
  • Παρασκευή των IMPs
  • Ορθή εργαστηριακή πρακτική (GLP)-Σκοπός της εφαρμογής των κανόνων
  • Σήμανση τελικού προϊόντος IMP/ Ετικέτες
  • Συνθήκες Διάλυσης και Διατήρησης IMPs
  • Καταγραφή της κίνησης των IMPs (Drug accountability)
  • Αρχεία καταγραφής των IMPs
  • Επιστροφές-Καταστροφές IMPs-Σύστημα απόσυρσης
 4. Επιθεώρηση-Επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες GCP
 5. Γνωστοποίηση ανεπιθύμητων ενεργειών-Φαρμακοεπαγρύπνηση
 6. Τυφλοποίηση/Τυχαιοποίηση και Λύση Κωδικών στις Κλινικές Μελέτες
 7. Υπευθυνότητες Φαρμακοποιών στα πλαίσια των Κλινικών Μελετών

IV. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ, ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΕΟΓΝΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 1. Ολική παρεντερική διατροφή – ορισμός-είδη-οδοί χορήγησης
 2. Ενδείξεις χορήγησης παρεντερικής διατροφής
 3. Σύσταση Διαλυμάτων/Μιγμάτων παρεντερικής διατροφής
 4. Ρόλος/χρησιμότητα της διατροφικής υποστήριξης και των συστατικών της διατροφής-Διατροφικά προσθετικά
 5. Σχεδιασμός εξατομικευμένων δοσολογικών σχημάτων Παρεντερικής Διατροφής
  • Επιλογή σωματικού βάρους υπολογισμού δόσεων
  • Υπολογισμός θερμιδικών αναγκών (Εξισώσεις Harris-Benedict)
  • Υπολογισμός ημερησίων αναγκών σε υγρά
  • Υπολογισμός ημερησίων αναγκών σε θρεπτικά συστατικά
  • Υπολογισμός τελικής συνταγής παρεντερικής διατροφής
 6. Παρασκευή διαλυμάτων/μιγμάτων παρεντερικής διατροφής
  • Ειδικές προδιαγραφές χώρων παρασκευής
  • Μέθοδοι παρασκευής
  • Σταθερότητα και συμβατότητα συστατικών ΠΔ
  • Κανόνες ανάμιξης των συστατικών της παρεντερικής διατροφής – Σειρά ανάμιξης
  • Έλεγχος ποιότητας τελικών παρασκευασμάτων
 7. Ειδικές Οδηγίες υπολογισμού και παρασκευής διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής για πρόωρα νεογνά
  • Κριτήρια έναρξης χορήγησης ΠΔ στα πρόωρα νεογνά
  • Πρωτόκολλα παρεντερικής διατροφής
  • Μεταβολή πρωτοκόλλων ΠΔ ανάλογα με την κλινική κατάσταση του νεογνού
  • Στάδια εργασίας (από την ιατρική εντολή έως την παράδοση του τελικού προϊόντος στην ΜΕΘ νεογνών)
  • Παρουσίαση του προγράμματος Η/Υ υπολογισμού συνταγών ΠΔ
 8. Επιπλοκές παρεντερικής διατροφής 

V. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 1. Υπολογισμός σχημάτων ΠΔ για πρόωρα νεογνά
 2. Υπολογισμός σχημάτων ΠΔ για ενήλικες

VΙ. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ/ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 1. Προσθήκη φαρμάκων στους σάκους της παρεντερικής διατροφής
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα και συμβατότητα φαρμάκων/παρεντερικής διατροφής
 3. Παραδείγματα ασυμβατότητας φαρμάκων-παρεντερικής διατροφής
 4. Κατάλογος φαρμάκων που μπορούν να συγχορηγηθούν με μίγματα ΠΔ μέσω καθετήρα πολλαπλών αυλών
 5. Κατάλογος φαρμάκων με αποδεδειγμένη ασυμβατότητα με τα μίγματα ΠΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Παρασκευή στείρων διαλυμάτων χημειοθεραπείας και στείρων διαλυμάτων/μιγμάτων παρεντερικής διατροφής γίνεται:

 • στη Μονάδα Παρασκευής Διαλυμάτων Χημειοθεραπείας
 • στη Μονάδα Παρασκευής Διαλυμάτων Παρεντερικής διατροφής
του Πανεπιστημιακου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.