Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PDF Εκτύπωση

Κ. Πουλάς*, Γ. Πατρινός

*Συντονιστές – Υπεύθυνοι επικοινωνίας και καταχώρησης βαθμολογίας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

 • Βάση δεδομένων Πρωτεϊνών
 • Πρόβλεψη Πρωτεϊνικής Δομής
 • Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής
 • Πρόβλεψη Τριτοταγούς Δομής
 • Ομόλογη Μοντελοποίηση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ

 • Ανάλυση Νουκλεοτιδικών αλληλουχιών
 • Ανάλυση Αλληλουχίας

DNA ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βήματα Αναζήτησης Δεδομένων Από Βάσεις Δεδομένων

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ

 • Μέθοδοι Σύγκρισης Αλληλουχιών
 • Στοίχιση Ακολουθιών ανά Ζεύγη
 • FASTA
 • BLAST
 • ClustalW