Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ PDF Εκτύπωση

Σ. Τοπούζης*, Ε. Παπαδημητρίου

*Συντονιστές – Υπεύθυνοι επικοινωνίας και καταχώρησης βαθμολογίας

Ανάλυση των συχνότερα ενεχόμενων σε τοξικές δράσεις μονοθεραπειών. Συμπεριλαμβάνονται η βαρφαρίνη, τα διουρητικά της αγκύλης, αντικαταθλιπτικά κά. Η μηχανιστική βάση τοξικής απόκρισης σε ορισμένα φάρμακα, μεταξύ των οποίων και τυχόν γενετική προδιάθεση. Οι συχνότερα συναντούμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ κατηγοριών φαρμάκων ή μεμονομένων φαρμάκων, πχ αντιμικροβιακά ευρέος φάσματος με αντιπηκτικά. Αναδυόμενες τοξικές δράσεις προσφάτως (<5-7 έτη) εγκεκριμένων φαρμάκων. Χαρακτηριστικές ή/και πρόσφατες περιπτώσεις απόσυρσης φαρμάκων λόγω τοξικότητος. Τοξικότητα ευρέως κατανεμημένων στο περιβάλλον ενώσεων (πχ Bisphenol A, σωματίδια μόλυνσης στον αέρα, τοξικά αέρια, διαλύτες) και κυκλοφορούντων μη-φαρμακευτικών ενώσεων ή σκευασμάτων με φαρμακολογική δράση (πχ συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, φυτικά εχυλίσματα).