Εγγραφή Πρωτοετών

YΠ. AΠΟΦ. ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2022 (ΡΗ4Ο46ΜΤΛΗ-ΜΜ6)

04 Νοεμβρίου 2022
Εγγραφή Πρωτοετών

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

11 Οκτωβρίου 2022
Εγγραφή Πρωτοετών

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2022-2023

10 Οκτωβρίου 2022
Εγγραφή Πρωτοετών