Skip to main content

Επείγουσες Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

27 Νοεμβρίου 2023
Επείγουσες Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

15 Νοεμβρίου 2023
Επείγουσες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

28 Σεπτεμβρίου 2023
Επείγουσες Ανακοινώσεις